نیمه شعبان نوترینو نسل جدید تکنولوژی مکالمات بین الملل - سرویس ۰۵۰ سیم کارت کودک درسا با داستان های نوترینو همراه شوید بسته های مکالمه خانواده