سرویسهای چتر اضطراری

  معرفی سرویس  

همراه اول در راستای شعار هیچ کس تنها نیست با ارائه مجموعه سرویس­های چتر اضطراری مشترکین اعتباری خود را در هنگام اتمام شارژ حمایت خواهد کرد.

کد میانبر مجموعه سرویس­های چتر اضطراری*10*26#می ­باشد. این سرویس­ها عبارتند از:
 
1.  مکالمه اضطراری: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­ توانند از همراه اول بخواهند که پنج دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه به ایشان ارائه کند.
* در شرایط اضطراری (اتمام شارژ) با ارسال کد *10*261# از همراه اول 5 دقیقه مکالمه رایگان با شماره های همراه اول و تلفن ثابت، دریافت نماید.
* مهلت استفاده از این پنج دقیقه تا یک روزخواهد بود.
 
2. درخواست تماس: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که با ایشان تماس بگیرند.
* در شرایط اضطراری با ارسال کد *10*262# و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست تماس نمایید.
* این درخواست از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید.
 
3. درخواست شارژ: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­ توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که برای ایشان انتقال شارژ انجام دهند.
* در شرایط اضطراری با ارسال کد *10*263# و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ نمایید.
* مبلغ این شارژ 1000 تومان خواهد بود. درخواست شارژ از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید و این امکان را به مشترک می­دهد تا با ارسال عدد 1 انتقال 1000 تومان شارژ را تائید و یا با ارسال عدد 2 درخواست را رد کند.
* درصورت تایید مشترک انتقال­ دهنده شارژ، مبلغ 1000 تومان به حساب وی منظور می­ شود، و با کسر 40 تومان به عنوان کارمزد انتقال، مبلغ 960 تومان به اعتبار شما انتقال خواهد یافت.
 
 قوانین و شرایط کلی
شرایط عمومی و محدودیت­های سرویس­ها در جدول زیر ارائه شده است:

 

مجموعه سرویس های چتراضطراری
سرویس شرایط برخورداری از سرویس محدودیت ها
مکالمه اضطراری مشترکین فعال با اعتبار کمتر از 20 تومان حداکثر 1 بار استفاده در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار
حداکثر 1 بار استفاده در فاصله زمانی 30 روز
درخواست تماس مشترکین فعال با اعتبار کمتر از 20 تومان
مشترکین با شرایط قطع یک طرفه
مشترکین با شرایط قطع دو طرفه
ارسال حداکثر 5 درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار
درخواست شارژ مشترکین فعال با اعتبار کمتر از 20 تومان
مشترکین با شرایط قطع یک طرفه
مشترکین با شرایط قطع دو طرفه
ارسال حداکثر 5 درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار