سرویس مکالمه رایگان

ویژگی های طرح:

از این پس کلیه مشترکین همراه اول می توانند با فعالسازی این سرویس یک بسته 10 دقیقه ای "مکالمه رایگان" درون شبکه هدیه بگیرند. به ازاء این بسته، مشترک اجازه می دهد تا به مدت 10 روز به جای بوق آزاد یا آوای انتظار خودش، برای کسانی که با وی تماس می گیرند، آوای انتظار تبلیغاتی پخش شود.

نحوه فعالسازی طرح:

مشترک با ارسال کد دستوری *6970# و انتخاب گزینه 1 می توانند بصورت کاملا رایگان اقدام به فعالسازی سرویس نماید.

درگاه ارتباطی
مشخصات بسته کد فعال سازی
نوع درخواست *6970#
فعالسازی سرویس *6970*1#
غیرفعالسازی سرویس *6970*5#
راهنما *6970*9#

نکات مهم:

در طول 10 روز فعال بودن سرویس "مکالمه رایگان" (و پخش آوای انتظار تبلیغاتی)، مشترک امکان غیرفعالسازی سرویس آوای انتظار (*10*223# یا از طریق سرشماره 8989) و یا تغییر آوای انتظار (*10*222# یا از طریق سرشماره 8989) را ندارد.

مشترکین در صورت عدم تمایل می توانند با شماره گیری کد دستوری #6970* و انتخاب گزینه 5 نسبت به غیرفعالسازی سرویس "مکالمه رایگان" اقدام نمایند. اما با توجه به اینکه بسته 10 دقیقه ای کماکان برای وی فعال می ماند، لازم است تا معادل 10دقیقه (670 تومان اعتباری و 570 تومان دائمی) پرداخت نمایند. این مبلغ به قبض مشترکین دائمی اضافه و از شارژ مشترکین اعتباری کسر می گردد، لذا جهت غیرفعالسازی سرویس توسط مشترکین اعتباری ضروری است حداقل 670 تومان شارژ داشته باشند وگرنه امکان غیرفعالسازی وجود نخواهد داشت.

مشترکین پس از غیرفعالسازی سرویس در صورت تمایل می توانند با شماره گیری *10*22# یا از طریق سرشماره 8989 سرویس آوای انتظار معمولی را با آهنگ دلخواه فعال نمایند.

آوای انتظار تبلیغاتی به صورت  Random(شانسی) برای مشترک فعال می شود و امکان تغییر آن توسط مشترک وجود ندارد.

انتخاب گزینه های USSD حتما باید با اعداد انگلیسی انجام شود و در صورت ورود اعداد فارسی، مشترک پیغام اشتباهی دریافت می نماید.

تعداد مکالمات رایگان در هر روز محدود بوده و ممکن است در هنگام فعالسازی سرویس، مشترکین با پیغام "ظرفیت ارائه مکالمه رایگان امروز تکمیل شده است، لطفاً فردا اقدام فرمائید" مواجه شوند.