ترافیک اینترنت رایگان پاییزی

تا پایان پاییز 96 مشترکین همراه اول می توانند با خرید هر یک از بسته های اینترنت همراه اول، از ساعت 3 تا 9 صبح از ترافیک رایگان اینترنت بهره‎مند شوند.

  • کلیه مشترکین اعتباری و دائمی که بسته اینترنت فعال دارند می توانند از این طرح استفاده کنند و این هدیه شامل مشترکینی که از اینترنت با تعرفه آزاد استفاده می کنند، نمی شود.
  • در صورتی که بسته مشترک قبل از ساعت 3 صبح یا بین بازه 3 تا 9 صبح به اتمام برسد و مشترک بسته رزروی نداشته باشد، ترافیک اینترنت وی با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
  • مشترکینی که دارای بسته های اینترنتی شبانه محدود و نامحدود 2 تا 7 صبح می‌باشند صرفا در ساعات 3 تا 7 صبح می‌توانند از ترافیک رایگان استفاده نمایند و ترافیک ساعات 7 تا 9 صبح آن ها همانند حالت قبلی و با تعرفه آزاد محاسبه خواهد‌شد.
  • این طرح شامل ترافیک اینترنت بین الملل و هم چنین سایت های داخلی و شامل تمام بسته های یک روزه، یک هفته، یک ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، یکساله و سایر بسته های اینترنت مانند بسته های اینترنت همراهی و بسته های هدیه طرح تعویض سیم به یوسیم (۱۵ و ۲۰گیگابایت) می شود.
  • مشترکین از هریک از درگاه های فعالسازی مانند *1#، *10#، *۱۰۰#، *1000#، پیامک ۸۰۸۰، پیامک ۱۰، وب سایت و اپلیکیشن «همراه من» و IVR اقدام به خرید بسته کنند، مشمول این طرح می شوند.
  • طرح به صورت خودکار برای کلیه مشترکینی که بسته دیتا دارند فعال شده و نیازی به شماره گیری کد خاصی برای فعالسازی طرح نیست.

راهبر