جایزه بزرگ همراهی همراه اول
فروش اقساطی گوشی همراه اول
طرح بسته ویژه 4GB آلفا+
جایزه بزرگ همراهی همراه اول
فروش اقساطی گوشی همراه اول
طرح بسته ویژه 4GB آلفا+