بسته های ۱۰ و ۲۰ گیگ، شش ماهه، شبانه روزی


بسته های ۱۰ و ۲۰ گیگ، شش ماهه، شبانه روزی

بسته های آلفا+ 10 و 20 گیگ شش ماهه همراه اول، شبانه روزی بوده و حجم بسته در تمام ساعات شبانه روز قابل استفاده می باشد. فعالسازی و یا رزرو بسته های 6 ماهه اینترنت نوترینو فقط از طریق سامانه «همراه من» امکان پذیر است.

راهنمای فعالسازی و خرید بسته ها:

1- ورود به سامانه "همراه من" از طریق سایت https://my.mci.ir یا ورود از طریق اپلیکیشن "همراه من" https://my.mci.ir/app 

اگر تاکنون از سامانه "همراه من" استفاده نکرده اید، در ابتدا ثبت نام و سپس با تعیین رمز منتخب وارد شوید.

2- مراجعه به منوی "خدمات من"، سپس قسمت "اینترنت نوترینو" و نهایتا بخش "بسته نوترینو"

3- فعالسازی و خرید بسته 10 یا 20 گیگ شش ماهه شبانه روزی

بسته های ۱۰ و ۲۰ گیگ، شش ماهه
مدت اعتبار میزان حجم مبلغ قابل پرداخت (تومان) روش فعالسازی
شش ماهه 10 GB 49,000 تومان
20 GB 64,000 تومان

توجه: در صورتی که مشترک در حال حاضر یکی از بسته های آلفا یا آلفا+ را فعال داشته باشد، می تواند بسته 10 یا 20 گیگ شش ماهه شبانه روزی را رزرو کرده تا پس از اتمام حجمی یا زمانی بسته فعلی، بسته شش ماهه فعال شود.

دریافت اپلیکیشن "همراه من"

مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند با استفاده از اپلیکیشن همراه من، علاوه بر فعالسازی یا رزرو بسته های 10 و 20 گیگ شش ماهه، به خدمات مختلف همراه اول به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند.