طرح اعتبار دهی

همراه اول به منظور افزایش رضایتمندی مشترکین دائمی خوش حساب خود ، سقف قطع میان دوره تعدادی از این مشترکین را بر اساس ارزش شماره تلفن همراه، میزان خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت حضور در همراه اول، افزایش داده و پیامک اطلاع رسانی آن از طریق سر شماره ۹۸۱۰+ برای این دسته از مشترکین ارسال شده است.

این طرح تا کنون برای گروه هایی از مشترکین دائمی خوش حساب، اجرا شده و در مراحل بعد، گروه های دیگری از مشترکین دائمی نیز تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

تا قبل از اجرای این طرح، این دسته از مشترکین فقط بر اساس میزان ودیعه شان مشمول دریافت پیامک اخطار و در نهایت قطع یکطرفه میان دوره می شدند که باعث تکدر خاطر ایشان می شد. افزایش سقف قطع میان دوره به ازای هر مشترک متفاوت و منحصر بفرد است. مزایای این طرح برای مشترکین دائمی که از سرویس رومینگ بین الملل استفاده می کنند بیشتر است؛ زیرا عمدتاً این دسته از مشترکین به علت مسافرت به خارج از کشور، با قطع میان دوره مواجه می شدند.

این طرح با هدف افزایش رضایت و وفاداری مشترکین طراحی شده است و بابت آن هزینه ای از مشترک دریافت نخواهد شد. بدیهی است که این افزایش اعتبار ، تنها شامل مبلغ میان دوره بوده و چنانچه مشترک قبض خود را در پایان دوره پرداخت نکند مشمول قطع خواهد شد.