شهادت امام صادق
bg
bg
جایزه بزرگ همراهی همراه اول
فروش اقساطی گوشی همراه اول
طرح بسته ویژه 4GB آلفا+
شهادت امام صادق
اولین رویداد هم آفرینی همراه اول
پوشش گسترده اینترنت پرسرعت همراه اول
جایزه بزرگ همراهی همراه اول
فروش اقساطی گوشی همراه اول
طرح بسته ویژه 4GB آلفا+