پیامک صورتحساب

مشتركين تلفن همراه اول مي‌‏توانند با ارسال يك پيام كوتاه (SMS) به شماره 990009 ، از قبض پايان دوره ، كاركرد ميان دوره ، خلاصه قبض و خدمات ذكرشده در جدول ذيل به تفكيك موارد آبونمان ، مكالمه ، خارجه ، پيام‌كوتاه و .... مطلع شوند. مشتركين تلفن همراه اول مي‌‏توانند درخواست خود را طبق فرمت هاي ذيل به سيستم BillingSMS ارسال نمايند و چند لحظه بعد، خدمات مورد نظربراي آن ها  ارسال خواهد شد.

راهنمای دريافت قبض تلفن همراه از طريق پيام كوتاه
   
خدمات
ساختار پيام كوتاه ارسالي به 990009
دريافت قبض  پايان دوره
G  یا  g
دريافت قبض ميان دوره
  M یا m
دريافت خلاصه قبض
s یا  S
ليست دوره ها
 D  یا  d
راهنماي رومينگ
RH  یا rh
انصراف از چاپ قبض
P یا p
افزايش مبلغ بستانكاري
B یا b
دريافت ايميل صورتحساب E یا e
دريافت راهنماي سيستم   Help یا H یا h

توضيحات :
- اطلاعات قبض ميان دوره به كاركرد علي الحساب مشترك  قبل از پايان دوره جاري صورتحساب گفته مي شود.

- در صورت درخواست قبض پايان دوره ، ميان دوره  و يا خلاصه قبض، شناسه قبض و پرداخت نيز به منظور استفاده از خدمات پرداخت هاي غير حضوري بانك ها براي متقاضي ارسال خواهد شد.
-  پيامك قبض پایان دوره به همراه شناسه قبض و شناسه پرداخت در هرماه برای تمامي مشترکین ارسال می گردد.

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

پیامک صورتحساب

12721 بازدید
time icon 17 شهريور 1395
time icon محصولات و خدمات