تنظیمات GPRS و MMS

 

تنظيمات استفاده از سرويس اینترنت

در صورتي كه گوشي شما قابليت اتصال به شبکه GPRS را داشته باشد، مي‌توانید با وارد کردن شماره خود در این قسمت، تنظيمات گوشي خود را دریافت کنید. با این کار، تنظيمات به صورت خودکار توسط