خبر

    تاریخ خبر: 1389/05/24 

 

 

به ميمنت ماه مبارك رمضان سه سرويس ارزش افزوده "همراهان اول"، "انتقال اعتبار" و "هديه سحر" توسط همراه اول در اختيار مشتركان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي شرکت ارتباطات سيار ايران، از اين سه سرويس تنها سرويس "هديه سحر" مختص به ماه مبارك رمضان بوده و سرويس­هاي "همراهان اول " و "انتقال اعتبار" بعد از اين ماه مبارك نيز ارائه خواهد شد.

بر اين اساس اين گزارش در سرويس "همراهان اول" (F&F) مشتركين تلفن همراه اعتباري همراه اول مي توانند 5 نفر از اعضاي خانواده و يا دوستان خود را در ليست همراهان اول قرار داده و در مدت زمان سه ماهه از 20 درصد تخفيف مكالمه با اين شماره ها بهره مند شوند.

روش­هاي تلفن گوياي 444(IVR)، پيام كوتاه (SMS)، كدهاي ميان بر (USSD) و پرتال همراه اول اين امكان را به مشتركين مي­دهد تا با انتخاب مناسب ترين روش بتوانند از اين سرويس استفاده نمايند.

مشتركين تلفن همراه اعتباري مي توانند تمامي شماره تلفن هاي همراه اول با پيش شماره 91 را به ليست همراهان اول خود اضافه كنند، ولي اضافه نمودن شماره تلفن هاي ساير اپراتورها در اين ليست امكان پذير نمي باشد. در اين سرويس به ازاي ثبت و اضافه كردن هر نفر از اعضاء گروه 4500 ريال از اعتبار مشترك كسر مي شود و حذف شماره اعضاي گروه و مشاهده شماره اين اعضاء رايگان است.

حداكثر تخفيف تخصيص يافته به مشتركين 20 درصد در هزينه مكالمات بوده و شامل ساير سرويس ها از قبيل پيام كوتاه، mms و ... نمي شود. همچنين در صورتي كه مشترك در خارج از كشور از سرويس رومينگ استفاده نمايد، هزينه تماس با اعضاي گروه شامل تخفيف نمي شود.

در سرويس انتقال اعتبار همراه اول نيز، مشتركين تلفن همراه اعتباري مي توانند مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره ديگري انتقال دهند.

براي استفاده از اين سرويس مشتركين مي توانند از دو روش كدهاي ميان بر (USSD) و تلفن گوياي 444 (IVR) استفاده كنند.

جهت انتقال اعتبار از روش كدهاي ميان بر، مشترك مي توانند با فرمت

{# (*******9891)شماره مشترك دريافت كننده *ميزان اعتبار* رمز انتقال*132*}

اقدام نمايد.

همچنين در روش تلفن گوياي 444 مشترك مي تواند با تلفن همراه خود با شماره 444 تماس گرفته و با انتخاب عدد 9 وارد منوي انتقال اعتبار مي شود و پس از اين مرحله با راهنمايي هاي صورت گرفته مي تواند با انجام مراحل، اعتبار مورد نظر خود را انتقال دهد.

 

 

در اين سرويس هر مشترك مي تواند در طول يك روز حداكثر 5 بار اعتبار خود را انتقال دهد و حداكثر مبلغ قابل انتقال در طول يك روز 000/100 ريال مي باشد. همچنين هر مشترك مي تواند در طول يك ماه حداكثر 30 بار انتقال اعتبار داشته باشد و حداكثر مبلغ قابل انتقال در طول يك ماه 000/500 ريال مي باشد.

اين گزارش مي افزايد: در طرح هديه سحر همراه اول، مشتركين تلفن اعتباري مي توانند بسته هديه سحر را با پرداخت مبلغ 000/30 ريال(كه در هنگام فعال سازي بسته از اعتبار تلفن همراه مشترك كسر خواهد شد) فعال نموده و براي مدت يك ماه از زمان فعال سازي از ساعت 24 تا 8 صبح (ساعات شبانه) از مزاياي آن استفاده كنند.

در سرويس هديه سحر، مشترك پس از فعال كردن بسته مي تواند از 100 دقيقه مكالمه رايگان(تماس با شماره تلفن هاي همراه اول) و ارسال 100 پيام كوتاه رايگان (ارسال به شماره تلفن هاي همراه اول) استفاده كند.

براي فعال سازي بسته هديه سحر، مشترك مي تواند با ارسال يك پيام كوتاه بدون متن به شماره 8900 راهنماي فعال سازي بسته را دريافت نمايد. پس از دريافت پيام كوتاه راهنما، جهت تأييد عدد 1 (يك) را به همان شماره ارسال و منتظر دريافت پيام تأييد فعال سازي باشد. در صورت دريافت پيامك تأييد، بسته براي مشترك فعال شده است.

فعال سازي بسته هديه سحر فقط در طول ماه مبارك رمضان مقدور بوده ولي زمان استفاده از آن يك ماه از زمان فعال سازي مي باشد. پس از اتمام اعتبار بسته، مشترك مي تواند مجدداً براي فعال سازي آن (با هزينه 000/30 ريال) اقدام نمايد.

مشتركين اپراتور اول مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص سرويس هاي ارزش افزوده جديد به پرتال اين شركت به نشاني www.mci.ir مراجعه نمايند.