فعالسازی سرویسهای GPRS و MMS

 

1) فعالسازی سرویس GPRS
شما می توانید سرویس اینترنت همراه اول (GPRS) را با ارتباط با یکی از درگاه­های زیر فعال نمایید.
1.  ارسال پیامک به شماره ۸۰۸۸
2. ارسال دستور *111*231#
 
همچنین می ­توانید با ارسال پیامک به شماره ۸۰0۸ تنظیماتGPRS  گوشی خود را دریافت کنید.
 
2) فعالسازی سرویس MMS
شما می­ توانید با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی و تکمیل فرم درخواست (تعهدنامه) و ارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی وآخرین قبض) سرویس پیام چندرسانه­ای (MMS) را فعال کنید.
 
یادآوری:
1. پس ازفعالسازی سرویس MMS، درصورت عدم دایری سرویس GPRS، سرویس مذکور نیز به طورهمزمان فعال می گردد.
2.  درصورت نقل و انتقال تلفن همراه،سرویس پیام چندرسانه­ای قطع گردیده و دایری مجدد آن منوط به درخواست مالک جدید می باشد.