عاملین مجاز فروش

# نشان تجاری (لوگو) نام کامل شرکت شماره ثبت شماره تلفن حوزه فعالیت
1 آران ابر رسانای شیراز  - لوگو آران ابر رسانای شیراز 22506 0711-6310434-5 شارژ
2 ارتباطات کنام - لوگو ارتباطات کنام 362877 33503535 شارژ
3 اسان پرداخت پرشین - لوگو اسان پرداخت پرشین 8091 83332318 --83332327 شارژ
4 اطلاعات فناوری جهانی پارس - لوگو اطلاعات فناوری جهانی پارس 212538 23516000-22784091 شارژ
5 پرداخت اول کیش - لوگو پرداخت اول کیش 8998 88676407-8 شارژ ، بسته های اینترنتی
6 جهان ارتباطات نکا - لوگو جهان ارتباطات نکا 292338 33441470-33441440 شارژ
7 خدمات همراه آیسان لوتوس - لوگو خدمات همراه آیسان لوتوس 411795 22924567-69 شارژ
8 رایان مهر دانش سنج - لوگو رایان مهر دانش سنج 145294 89711010 شارژ
9 فن آوران انیاک کیش - لوگو فن آوران انیاک کیش 7594 81074 شارژ
10 مبتکران الکترونیک کیش - لوگو مبتکران الکترونیک کیش 10505 44255474-7 شارژ ،سیم کارت
11 معین ارتباطات پاسارگاد - لوگو معین ارتباطات پاسارگاد 323321 77294500 شارژ ، سیم کارت
12 همیاران همراه استان مازندران - لوگو همیاران همراه استان مازندران 6498 011-32250069 شارژ
13 راستین ارقام - لوگو راستین ارقام 273346 28138 دانگل و بسته های اینترنتی
14 عصر دانش افزار - لوگو عصر دانش افزار 115026 88706831 شارژ