سیم کارت اعتباری

 

الف- مکالمه


همراه اول در راستای رضایتمندی مشترکین در جهت شفاف کردن نرخ مکالمات اقدام به یکسانسازی تعرفه ها نموده است. با اجرای این طرح پیچیدگی های تعرفه مکالمات مشترکین دائمی و اعتباری مرتفع شده و محاسبه میزان کارکرد برای مشترکین بسیار ساده خواهد شد.
تاریخ اجرای طرح اول اردیبهشت ماه سال 1393می باشد و این طرح همزمان برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول اعمال می گردد.
جزئیات طرح یکسان سازی تعرفه های مکالمه به شرح جدول ذیل می باشد:
 

 

 
جدول شماره 1
   

ردیف

نوع مکالمه

تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال) 

  

1

 

همراه اول اعتباری به تلفن ثابت

670

2

همراه اول اعتباری به همراه اول

  

670

َ

 

• معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس 30 ثانیه ای همراه اول اعتباری به تلفن ثابت برابر 335 ریال خواهد بود.
• فعال سازی طرح یکسان سازی تعرفه ها بصورت اتوماتیک برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول صورت می پذیرد و مشترکین نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
• هزینه جابجایی در کل شبکه همراه اول حذف خواهد شد.
• هزینه ( تعرفه) های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک حذف خواهد شد.
• هزینه های بین شهری و بین استانی حذف خواهد شد.
• تعرفه مکالمات بین الملل همچنان بصورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
• تعرفه مکالمه با دیگر اپراتورها تغییر نکرده و بصورت جدول ذیل خواهد بود:
 

 

 

 

 
جدول شماره 2
   
ردیف

نوع مکالمه

تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال) 

  

1

 

همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل

937

 

 ب- جدول تعرفه هاي سرويس ويژه


 

 
جدول شماره 3
   

نوع سرویس

 

تعرفه

 

پيام کوتاه
(SMS)

فارسي

106 ريال به ازاي هر صفحه

انگليسي

264 ريال به ازاي هر صفحه

پيام چندرسانه اي (MMS)

به ازاءهر50 کیلو بایت 500 ریال و امکان ارسال تا سقف 100 کیلو بایت

اينترنت
(GPRS )

4 ریال به ازاي هر كيلو بايت دريافت و ارسال داده در ساعات اوج روزهاي عادي
1 ريال به ازاي هر كيلو بايت دريافت و ارسال داده در ساعات غير اوج روزهاي عادي و كليه ساعات جمعه ها و ايام تعطيل

 

ج- جدول تعرفه خدمات

 

 
جدول شماره 4
   

نوع خدمات

           تعرفه (ريال)

تعويض سيم كارت

50000

تغيير مالكيت

9500

تغيير آدرس

28500

وصل به  تقاضای مشترک

38000

تغییر وضعیت  IDLE به ACTIVE

رایگان

خروج از لیست سیاه

رایگان