سوالات متداول - خدمات خاص
سوالات متداول - خدمات غیرحضوری E-care

سوال 1- عضو خدمات غیرحضوری بوده ام آیا نیاز است سرویس اخذ خدمات خاص را فعال نمایم؟

{C}{C}{C}

سوال ‎‎‎2- چگونه می توان سرویس اخد خدمات خاص را فعال نمود؟ (نحوه فعالسازی سرویس اخذ خدمات خاص)

سوال ‎‎‎3- چگونه می توان برای استفاده از خدمات خاص در پرتال رمز عبور دریافت کرد؟

‎‎‎‎‎‎سوال 4- در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده و نیاز به قطع مفقودی و یا قطع تقاضای مشترک داشته باشم چگونه می توانم رمز دوم خود را دریافت نمایم؟

 ‎‎‎سوال 5- پیغام خطای اطلاعات وارده صحیح نمی باشد واعتبارسنجی انجام نشد در چه مواقعی مشاهده می شود؟

 

 ‎‎‎ پاسخ 1:

 خیر- سرویس اخذ خدمات خاص شما فعال می باشد. فقط کافی است با ارسال عدد 3 به سامانه 8969 رمز دوم خود را جهت استفاده از این خدمات دریافت نمایید.

 ‎‎‎پاسخ 2:

راهنماي کامل نحوه فعالسازی سرویس، ورود به پرتال، استفاده از خدمات و کليه اطلاعات مربوطه در منوي خدمات مشترکين، گزينه خدمات خاص در قسمت راهنما وجود دارد.

 ‎‎‎پاسخ 3:

با ارسال عدد 3 به سامانه 8969 رمز دوم خود را دریافت نمایید. این رمز شامل 6 رقم است . شما می توانید با ارسال          (رمز جدید#رمز قدیم#4) به سامانه 8969 و یا از طریق پرتال و از منوی خدمات خاص این رمز را تغییر دهید.

 ‎‎‎ ‎‎‎پاسخ 4:

اگر سرویس اخذ خدمات خاص شما فعال باشد از طریق پرتال و از منوی خدمات مشترکین، گزینه خدمات خاص،  در صفحه لاگین میتوانید از گزینه "رمز خود را فراموش کرده ام" استفاده نمایید رمز دوم به پست الکترونیکی شما (که در هنگام فعالسازی سرویس ارائه نموده اید) ارسال خواهد.

 ‎‎‎پاسخ 5 :

درمواردی که مشترک شناسه کاربری و کلمه عبور را نادرست وارد کرده باشد.

شناسه کاربری در پرتال، همان شماره تلفن همراه مشترک (بدون صفر اول) می باشد و رمز عبور همان رمز دوم است که با ارسال عدد 3 به سامانه 8969 می توانید دریافت نمایید.