سیم کارت اعتباری

الف- مکالمه


همراه اول در راستای رضایتمندی مشترکین در جهت شفاف کردن نرخ مکالمات اقدام به یکسانسازی تعرفه ها نموده است. با اجرای این طرح پیچیدگی های تعرفه مکالمات مشترکین دائمی و اعتباری مرتفع شده و محاسبه میزان کارکرد برای مشترکین بسیار ساده خواهد شد.
تاریخ اجرای طرح اول اردیبهشت ماه سال 1393می باشد و این طرح همزمان برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول اعمال می گردد.
جزئیات طرح یکسان سازی تعرفه های مکالمه به شرح جدول ذیل می باشد:
 

جدول شماره 1
   
ردیف

نوع مکالمه

تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)

  

1

همراه اول اعتباری به تلفن ثابت

670

2

همراه اول اعتباری به همراه اول

 

670

َ

• معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس 30 ثانیه ای همراه اول اعتباری به تلفن ثابت برابر 335 ریال خواهد بود.
• فعال سازی طرح یکسان سازی تعرفه ها بصورت اتوماتیک برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول صورت می پذیرد و مشترکین نیاز به هیچگونه اقدامی در این خصوص نخواهند داشت.
• هزینه جابجایی در کل شبکه همراه اول حذف خواهد شد.
• هزینه ( تعرفه) های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک حذف خواهد شد.
• هزینه های بین شهری و بین استانی حذف خواهد شد.
• تعرفه مکالمات بین الملل همچنان بصورت قبل بوده و تغییر نکرده است.
• تعرفه مکالمه با دیگر اپراتورها تغییر نکرده و بصورت جدول ذیل خواهد بود:
 

جدول شماره 2
   
ردیف

نوع مکالمه

تعرفه هر دقیقه مکالمه (ریال)

 

1

همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل

937

 ب- جدول تعرفه هاي سرويس ويژه


 

جدول شماره 3
   
نوع سرویس

تعرفه

پيام کوتاه
(SMS)

فارسي

116 ريال به ازاي هر صفحه

انگليسي

274 ريال به ازاي هر صفحه

اینترنت (نوترینو )

برای سیم کارت های دائمی 0.4 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

برای سیم کارت های اعتباری 0.6 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

ج- جدول تعرفه خدمات

جدول شماره 4
   

نوع خدمات

           تعرفه (ريال)

تعويض سيم كارت

۵۰۰۰۰

تغيير مالكيت

20000

تغيير آدرس

25000

وصل به  تقاضای مشترک

25000

تغییر وضعیت  IDLE به ACTIVE

رایگان

خروج از لیست سیاه

10000

ویدئو مربوط به این صفحه را مشاهده کنید :

شارژ الکترونیکی (1-1)

1035 بازدید
time icon 15 ارديبهشت 1396
time icon محصولات و خدمات