بروشورهای آموزشی در خصوص تاثیر تابش امواج الکترومغناطیسی روی انسان

 

بروشور الکترونیک

مشاهده

حجم  :  475کیلوبایت

بروشور الکترونیک

 مشاهده

حجم :  643کیلوبایت

بروشور الکترونیک

مشاهده

حجم :  618کیلوبایت

بروشور الکترونیک

مشاهده

حجم :  398کیلوبایت

بروشور الکترونیک

مشاهده

حجم :  429کیلوبایت

بروشور الکترونیک

مشاهده

حجم :  661کیلوبایت

بروشور الکترونیک

مشاهده

حجم :  683 کیلوبایت

متن مقادیر استاندارد ونتایج اندازه گیری

 

مشاهده بنر شماره 1

حجم : 52.1کیلوبایت

مشاهده بنر شماره 2

حجم : 42.2کیلوبایت

مشاهده بنر شماره 3

حجم : 51کیلوبایت

مشاهده بنر شماره 4

حجم : 74.5کیلوبایت

اسلاید های آموزشی مرتبط

 

مشاهده تب1

حجم : 312کیلوبایت

 

 

 

 

مشاهده تب2

حجم : 92.4کیلوبایت

 

 

 

 

مشاهده تب3

حجم : 149کیلوبایت

 

 

 

 

مشاهده تب4

حجم : 115کیلوبایت

 

 

 

 

مشاهده تب5

حجم : 260کیلوبایت

 

 

 

 

  مشاهده  Safty Code 6  کاناداگزارش تحقیقات 

حجم : 523کیلوبایت

پروانه بهره برداری و چکیده نتایج اندازه گیری مربوط به امواج الکترومغناطیسی ناشی از سایت های BTS در سطح کشور

  • پروانه بهره برداری

 

مشاهده پروانه اشتغال

حجم : 429 کیلو بایت

 

 

 

 

 

 

مشاهده پیوست شماره 1
حجم : 1.07 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده  پیوست شماره 2
حجم : 2.22 مگابایت

 

 

 

 

 

  • معرفی دستگاه های اندازه گیری

 

 

مشاهده ُSRM 3000 ( Full -Compliance

حجم : 472 کیلو بایت

 

 

 

 

مشاهده SPECTRAN HF-6060

حجم : 272 کیلو بایت

 

 

 

 

مشاهده  روند نتایج اندازه گیری شده از سال 1388 تا سال 1394

حجم : 84.8 کیلو بایت

 

 

 

 

مشاهده  سند اندازه گیری سطح تشعشعات
حجم : 383 کیلو بایت

 

 

 

 

مشاهده  استاندارد ملیISIR 8567

حجم : 475 کیلو بایت

 

 

 

 

 

مشاهده  آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

حجم : 116 کیلو بایت

 

 

 

 

 

مشاهده  آیین نامه مصوب تیر 68

حجم : 605 کیلو بایت

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی الزامات قانون حفاظت در برابر اشعه حفاظت

 

 

مشاهده بخش اول کارگاه آموزشی الزامات قانون حفاظت

حجم : 13.6 مگا بایت
 
 
 
 
 

 مشاهده   بخش دوم کارگاه آموزشی الزامات قانون حفاظت

حجم : 15.2 مگا بایت

 
 
 

 

کارگاه آموزشی دستگاه اندازه گیری SMP

     

مشاهده  کارگاه آموزشی دستگاه اندازه گیری SMP

حجم : 2.35 مگا بایت
 
 
 
 
 
   

SMP مشاهده

حجم : 721 کیلو بایت 

 

 

مشاهده   کتابچه راهنمای کاربرSMP

حجم : 1.25مگا بایت
 
 
 

 

همایش بررسی ایمنی تشعشع در شبکه های ارتباطی – یزد 93.02.31

 

 

 مشاهده محیط الکترو مغناطیس و مصادیق انتشار موج در ارتباطات بی سیم و بررسی الزامات قانونی اپراتورها

حجم : 4.38 مگا بایت

 
 
 
 

 

بروز رسانی اجباری Firmware جهت دستگاه SMP

 

 

 مشاهده دستور العمل فارسی مراحل بروز رسانیFirmware

حجم : 628 کیلو بایت

 
 
 
 
 
 

 دانلود   نسخه جدید نرم افزار قرائت کننده SMP

حجم : 1.8 مگابایت

 
 
 
 
 
 

  Fujitsuدانلود  ابزار جهت اجرای بروز رسانی

حجم : 3.32 مگابایت

 
 
 
 
 
 

 دانلود فایل هگزادسیمال Firmwareجدید

حجم : 78.9 کیلوبایت