کمپین رومینگ بین الملل

 

 

 

 کمپین رومینگ بین الملل

   

کمپین رومینگ بین الملل

انواع مکالمه

پیامک

دریافتی

داخلی

با ایران

دریافتی

ارسالی

عربستان

5900

5900

5900

رایگان

1900

امارات

15000

25000

35000

رایگان

5000

ترکیه

15000

25000

40000

رایگان

10000

افغانستان

10000

9000

9000

رایگان

4000

آذربایجان

20000

15000

50000

رایگان

10000

قزاقستان

10000

15000

50000

رایگان

10000

سوئد

15000

25000

50000

رایگان

10000

عراق

10000

10000

10000

رایگان

5000

 

*  تعرفه ها به ریال  می باشد . 

* تعرفه های عربستان از شنبه دهم مرداد اعمال می گردد.

*  مکالمات رند به دقیقه می شود .