کمپین پاییز رومینگ

 

 

 
 

 کمپین پاییز رومینگ

   

پاییز 94

انواع مکالمه

پیامک

اینترنت

دریافتی

داخلی

با ایران

دریافتی

ارسالی

هر مگا بایت

عربستان

5900

5900

5900

رایگان

1900

7900

امارات

9000

19000

19000

رایگان

5000

5000

ترکیه

14000

19000

19000

رایگان

6000

4000

افغانستان

10000

9000

9000

رایگان

4000

20000

آذربایجان

18000

15000

45000

رایگان

10000

20000

قزاقستان

10000

15000

50000

رایگان

10000

-

سوئد

10000

15000

20000

رایگان

7000

-

عراق

10000

10000

10000

رایگان

5000

12000

 
 
 

*  تعرفه ها به ریال  می باشد . 

*  مکالمات رند به دقیقه می شود .