تعرفه نوروز ۹۴ رومینگ بین الملل

 

 

 

تعرفه نوروز 94 رومینگ بین الملل

   

زمستان 93

انواع مکالمه

پیامک

دریافتی

داخلی

با ایران

دریافتی

ارسالی

عربستان

10000

15000

15000

رایگان

5000

امارات

15000

25000

35000

رایگان

5000

ترکیه

15000

25000

40000

رایگان

10000

افغانستان

10000

9000

9000

رایگان

4000

آذربایجان

20000

15000

50000

رایگان

10000

قزاقستان

10000

15000

50000

رایگان

10000

نروژ

15000

25000

50000

رایگان

10000

سوئد

15000

25000

50000

رایگان

10000

عراق

15000

10000

12000

رایگان

5000

 

*   تعرفه ها به ریال  می باشد . 

*  مکالمات رند به دقیقه می شود .