کمپین بهار ۹۵

 
 
 

 کمپین بهار 95

   

نوروز 95

انواع مکالمه

پیامک

اینترنت

دریافتی

داخلی

با ایران

دریافتی

ارسالی

هر مگا بایت

عربستان

5900

5900

5900

رایگان

1900

7900

ترکیه

14000

19000

19000

رایگان

6000

4000

افغانستان

10000

9000

9000

رایگان

4000

20000

آذربایجان

18000

15000

45000

رایگان

10000

20000

قزاقستان

10000

15000

50000

رایگان

10000

-

سوئد

10000

15000

20000

رایگان

7000

-

عراق

10000

10000

10000

رایگان

5000

12000

کانادا 10000 10000 10000 رایگان 5000 5000
عمان 15000 20000 35000 رایگان 10000 20000
 
 
 

 کمپین امارات

   

نوروز95

انواع مکالمه

پیامک

اینترنت

دریافتی

داخلی

با ایران

دریافتی

ارسالی

هر مگا بایت

امارات

9000

9000

9000

رایگان

4500

4500

 
 

*  تعرفه ها به ریال  می باشد . 

*  مکالمات رند به دقیقه می شود .