سرویس اخذ خدمات خاص

 سرویس اخذ خدمات خاص، به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مشترکین و گسترش نقاط خدمت رساني به آنها بر روی بستري امن ایجاد گردیده است. مشترکین می توانند بافعال سازی این سرویس، خدمات خاص درخواستی خود را با استفاده از رمز دوم، بدون صرف هزینه و زمان و در هر ساعتی از شبانه روز و حتی در روزهای تعطیل دریافت نمایند.
بستر ارائه خدمات خاص:

1- پرتال همراه اول: منوی خدمات مشتریان-خدمات خاص این خدمات شامل:
*قطع و وصل مفقودی
*قطع و وصل شخصی
*دریافت PUK و PIN
*دریافت ریزمکالمات
*تغییر نشانی
*قطع و وصل سرویسهایویژه
*خرید بسته های GPRS
*رویت صورتحساب
 
2-تماس با سامانه تلفن گویای 9990 
*قطع و وصل مفقودی
*قطع و وصل شخصی
*دریافت PUK و PIN


 
شرایط و مدارک لازم جهت فعال سازی سرویس

1- ثبت درخواست فعالسازی از یکی از روشهای ذیل:  

-          ارسال عدد 1به سامانه پیام کوتاه 8969

-        تماس با سامانه 9990 از تلفن درخواست کننده سرویس

-       کدهای میانبر (#213*111*)

 

2- مراجعه مشترک به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و ادارات مشترکین همراه اول در سایر استانها با دردست داشتن شناسنامه و کارت ملی ( داشتن آدرس ایمیل با دامنه ir.  الزامی مي باشد)

 3- دريافت رمز دوم
روش دریافت رمز دوم
1- ارسال عدد 3 به سامانه پیام کوتاه 8969
2- تماس با سامانه 9990 از طریق تلفن همراه درخواست کننده
3- كدهاي ميانبر(USSD)  #212*111*
روش تغییر رمز دوم
1- ارسال پیامک حاوی (رمز جدید # رمزقبلی # 4) به شماره 8969
2- تماس با سامانه 9990 از تلفن همراه درخواست کننده خدمت
3- از طریق پرتال همراه اول
تعرفه سرویس:
فعال سازی سرویس اخذ خدمات خاص و استفاده از خدمات آن رایگان است و فقط در وصل شخصی و مفقودی مبلغ 20.000ریال هزینه وصل در قبض دوره مشترک منظور می گردد.
شرایط و مدارک لازم جهت غیرفعال سازی سرویس
مراجعه مشترک به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و ادارات مشترکین همراه اول در سایر استانها و درخواست کتبی جهت غیرفعال سازی سرویس مذکور (داشتن کارت ملی الزامی مي باشد)
نکات مهم
-جهت استفاده از خدمات خاص داشتن رمز دوم الزامی است.
  - آدرس پست الکترونیکی هر فرد منحصر به فرد بوده و در صورت تعدد خطوط مالک آدرس پست الکترنیکی به صورت یکسان در نظر گرفته خواهد شد.
  -داشتن آدرس ایمیل با دامنه .ir الزامی مي باشد. یکی از روشهای ساخت ایمیل با دامنه .ir  از طریق سایت www.matma.ir می باشد.
- در زمان تغییر نام تلفن همراه عضویت مشترک در سیستم لغو و انتقال گیرنده می تواند در صورت تمایل به استفاده از این خدمات به عنوان متقاضی جدید, مراحل مربوطه را طی نماید.
- فقط ریزمکالمات سه دوره آخر صورتحساب قابل ارائه به مشترکین می باشد.
 پشتيباني:
مشترك گرامي شما مي توانيد سوالات خود را در خصوص سرويس اخذ خدمات خاص به ايميل e-care@mci.ir ارسال و يا با سامانه 9990 تماس حاصل نماييد.