مراکز تلفن همراه استانها

 

 
مراکز تلفن همراه استانها
   

#نام استان آدرس شماره تماسکداستانوب سایت
1آذربایجان شرقی  تبریزخیابان  آزادی  بعد از چهار راه  لاله  جنب سازمان جهاد کشاورزی ساختمان امام خمینی  44000770411www.ea-telecom.ir
  طبقه اول اداره مشترکین ومتقاضیان ارتباطات 4402422
2آذربایجان غربی  ارومیه خ ش بهشتی بالاترازحوزه ارومیه جنب شورای شهر امورمشترکین تلفن همراه آذربایجان3453093-40441www.tcwa.ir
3461020
3اردبیل 1 .اردبیل شهرک سینا مجتمع مخابراتی سینا8848510-110451www.ardabiltelecom.ir
2 .شهرک حافظ مجتمع مخابراتی حافظ 
3.میدان مخابرات مرکزشهیدبهشتی 
4.چهارراه امام مرکزمخابراتی شهیدقندی
4اصفهان1.اصفهان خیابان بزرگمهرچهارراه نورباران خیابان 22بهمن مرکزمخابرات ردانی پور26600210311www.tce.ir
2.خیابان اصفهان خیابان رباط دوم مرکزمخابراتی خاتم الانبیاء
3.دروازه تهران ابتدای خیابان فروغی مرکزمخابرات شهیدخرازی9990
مشترکین ساکن 
استان 
4.بلوارکشاورزابتدای اتوبان مرکزمخابرات استقلال 
5.شهرک بهارستان مرکزتلفن بهارستان
5ایلام ایلام خیابان آیت اله حیدری مجتمع اداری مخابرات 33814870841www.ilam-telecom.ir
3381484
6البرزكرج عظیمیه جنب میدان مهران 25540030261 
2554005
7بوشهربوشهرمیدان امام خیابان فرودگاه کوچه حاج نجف امورمشترکین55620200771www.bushehrtelecom.ir
8چهارمحال وبختیاریشهرکردخیابان 12محرم شمالی خیابان شهیدباهنرساختمان اداره مرکزی ارتباطات سیار22249450381http://tci-chba.ir/portal
2243919
9خراسان شمالی بجنوردچهارراه مخابرات امورمشترکین تلفن همراه 2233490-20584www.tci-khn.ir
10خراسان رضوی مشهد بلوارجانبازجنوبی مقابل درب ورودی هتل هما شماره  2 اداره مشترکین سیار76522220511 
11خراسان جنوبی بیرجندخیابان پاسداران فلکه جانبازان شرکت مخابرات خراسان جنوبی4438201-20561www.tci-sk.ir
12خوزستاناهواززیتون کارمندی خیابان زاویه جنب مجتمع فجرسپاه مدیریت ارتباطات سیار44598080611www.ict-khz.ir
0990
مشترکین ساکن 
استان 
13زنجانزنجان خیابان 17 شهریورسه راه امجدیه اول خیابان شهیدمطهری اداره مشتریان52677770241www.tcz.ir
5268888
14سمنانسمنان بلوار ورزش چهارراه هواشناسی مرکزمخابرات شهیدمطهری 3388301-20231www.semnantelecom.ir
15سیستان وبلوچستانزاهدان خیابان آزادی کوچه حافظ خیابان کامبوزیا پشت مسجد جامع اداره مشترکین ومتقاضیان 8118101-20541www.tcsb.ir
120مشترکین
 ساکن استان
تلفن همراه 
16فارس شیرازبلوارمدرس نبش فضیلت جنب پارک فضیلت امورمشترکین تلفن همراه فارس72790090711www.shiraztel.co.ir
7350020
17قزوینخیابان فلسطین جنب فرمانداری مرکزمخابرات قدس، تلفن همراه3366871-30281www.tc-qazvin.ir
3366875-9
3366868-9
18قم خیابان امام 20متری شهیدبهشتی اداره مشترکین 66219190251www.tcq.ir
6622000
6715757
19کردستانخیابان سنندج میدان انقلاب خیابان امام خمینی جنب مسجد جامع اداره ارتباطات سیار22500950871www.tckurd.ir
2258030
20کرمانکرمان خیابان پاسداران ساختمان مخابرات اداره مشترکین2208611-120341www.kermantel.ir
21کرمانشاهکرمانشاه بلوارزن امورمشترکین ومتفاضیان تلفن همراه مرکز تلفن بعثت83877000831www.tck.ir
8387070
22کهکیلویه و بویراحمدیاسوج خیابان ش  قندی روبروی درب مصلی اداره مشترکین ارتباطات سیارکهکیلویه وبویراحمد22337780741 
2227900
23گلستانگرگان خیابان شهیدبهشتی شرکت مخابرات استان گلستان ، اداره ارتباطات سیار22537000171www.tcgolestan.ir
2253600
2250111
2229700
24گیلانرشت چهارراه گلسارشرکت مخابرات گیلان ، اداره مشترکین تلفن همراه 72420600131www.tcg.ir
7242073
7242064
25لرستانخرم آباد خیابان انقلاب خیابان شیرخوارگاه جنب مسجد بعثت اداره مشترکین تلفن همراه3240910-110661www.tcl.co.ir
26مازندرانبابل خیابان امیرکبیرنبش کوچه فردوس 4- اداره مشترکین ارتباطات سیار9990
مشترکین ساکن
استان
0111www.ict-tcm.ir
27مرکزی اراک خیابان جانبازان (مخابرات ) - اداره مشترکین تلفن همراه 22100470861www.tciarak.ir
2210036
28هرمزگانبندرعباس بلوارقائم مقام فراهانی فرودگاه قدیم مخابرات شهیدقندی امورمشترکین تلفن همراه33389190761www.tcih.ir
3341811
3352540-1
29همدانمیدان آرامگاه بوعلی شرکت مخابرات اداره مشترکین تلفن همراه 81134740811www.tch.ir
8113417
30یزدیزد-میدان امام حسین-شرکت مخابرات استان یزد7333040-10351www.yazdtelecom.ir