مراکز تلفن ثابت

با عنایت به برنامه ریزی لازم در خصوص توسعه شبکه سرویس دهی به مشترکین محترم به اطلاع می رساند از این پس خدمات ذیل شامل :

 1. کشف مزاحمت تلفنی
 2. دایری و پاسخگویی سرویس E-CARE (خدمات غیر حضوری)
 3. تعویض سیم کارت بدون هزینه و شماره های شهرستان
 4. ارائه کدهای محرمانه
 5. قطع مفقودی برای بستگان درجه یک
 6. تنظیم گوشی و بررسی مشکلات سرویس ویژه
 7. تنظیم سند المثنی
 8. قطع سرویس GPRS
 9. وصل بدهی مراجعه به مراکز
 10. پاسخگویی به مشکلات صورتحساب
 11. ارائه ریز مکالمات
 12. بررسی شارژینگ مشترکین خطوط اعتباری
 13. تقسیط بدهی
 14. بررسی و تعویض کارت شارژهای مخدوشی

صرفا در مراکز تلفن ثابت برگزیده استان تهران قابل ارائه می باشد .