هزاران لبخند بهاری

 

 فرآیند دریافت جوایز هزاران لبخند بهاری
 
۱- مراجعه به پرتال همراه اول ( WWW.MCI.ir ) جهت رویت اسامی و نوع جایزه
۲- ارسال مدارک ذیل به شماره فکس ۸۸۶۴۱۰۰۴-۰۲۱
الف) تصویر خوانای کارت ملی
ب) تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه
ج) تصویر خوانای سند تلفن همراه ( در صورت موجود بودن )
د) ارسال شماره حساب ( به نام برنده ) به همراه نام بانک، نام شعبه و کد شعبه با تایید ( امضاء ) برنده
۳- مراجعه برنده به صورت حضوری با اصل مدارک ارسالی ( کارت ملی، شناسنامه و سند تلفن همراه ) ۲۰ روز پس از ارسال مدارک
 
توجه:جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.
 
 
اسامی برندگان هزاران لبخند بهاری
   
ردیف
عنوان هدیه
شماره
تلفن همراه
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره
شناسنامه
استان
۱
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***5436
سهيلا
باستاني
قربال
3904
فارس
۲
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***1305
مجيد
مختاري
حسينعلي
4632
تهران
۳
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
916***9028
فريبا
کريمي
غلامحسين
1990537804
لرستان
۴
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
914***6654
علي
داداشزاده
ايت اله
100561
آذربايجان شرقي
۵
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
915***7699
سيدحسين
افتخارزاده
ابوالقاسم
744
خراسان رضوي
۶
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
919***4063
بشير
غلامي پشتهاني
غفار
268
قزوين
۷
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***3541
مينا
جاويد خانه زنياني
محمد علي
0
فارس
۸
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
918***9648
محمدرضا
جعفريان
محمدولي
5
مركزي
۹
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
913***7889
رحمت اله
بابائي بندراتي
ابوالقاسم
14
اصفهان
۱۰
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***1849
عليرضا
عباسي
ابوالفضل
480020681
تهران
۱۱
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
915***6512
احمد
سيار
محمدعيسي
16
خراسان شمالي
۱۲
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
913***6707
سيد جواد
گلزاري اشکذري
سيد عباس
23
يزد
۱۳
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***6686
ابتسام
نادري
محمد
215
هرمزگان
۱۴
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
915***0842
عليرضا
شيخ الحرم  مشهدي
عباس
41908
خراسان رضوي
۱۵
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
919***2925
بهمن
نوروزي شيخلر
شوقعلي
142
زنجان
۱۶
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***7506
نازيلا
يزداني
حشمت اله
58
تهران
۱۷
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***9978
علي
کميجاني
ابراهيم
6302
تهران
۱۸
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
919***4089
رمضانعلي
رباني
عبدالکريم
220
تهران
۱۹
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
916***7995
زينب
چهرازي
نورعلي
386
خوزستان
۲۰
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
913***8003
علي رضا
ضيافتي صباغ
علي
504
يزد
۲۱
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***4044
دادو
كلهر
محمدعلي
2765
قزوين
۲۲
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
915***6032
طاهره
شيرافکن
احمدرضا
33
خراسان رضوي
۲۳
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***5078
سارا
اميني طاري
خسرو
3734
تهران
۲۴
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***7889
نرگس
داديان
نور اله
10
كهكيلويه
و بويراحمد
۲۵
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
911***5169
زينب
وجداني
رضا
555
گيلان
۲۶
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
919***1184
سيد سليمان
مير سليماني
سيد ابوالقاسم
398
قزوين
۲۷
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
913***0227
اسداله
عبدالهي نژاد
غلامعباس
2
كرمان
۲۸
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***1023
حميدرضا
كاكاوند
اعظم
3046
تهران
۲۹
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***5954
غلامعلي
عصمتي
محمد
22553
تهران
۳۰
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
915***0840
عبدالقادر
حاجي
عبدالکريم
133
خراسان رضوي
۳۱
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***9564
محمد
قاسم
جمعه خان
38828
هرمزگان
۳۲
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
916***0862
کريم
صنوبر
رميز
1084
خوزستان
۳۳
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
916***3985
سعيد
ساکي
محمود
14850
خوزستان
۳۴
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
916***7490
کبري
سروستاني
موسي
1654
خوزستان
۳۵
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***5296
امير ارسلان
محمدي
صمد اقا
239
فارس
۳۶
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***0092
سيده انسيه
حسيني فرد
سيدعبدالمجيد
0
فارس
۳۷
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
913***3257
حسين
جمشيدي
محمد علي
89
اصفهان
۳۸
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
911***2624
مهران
فلاح باران دوست
محمد
2710113971
گيلان
۳۹
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***2449
اسماعيل
حنيفه زاده ماسوله
مختار
3035
تهران
۴۰
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
918***1645
خجسته
ناظري
قاسم
40
كرمانشاه
۴۱
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
915***0305
سيد علي
کالفي
سيد احمد
654
خراسان جنوبي
۴۲
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
913***0836
داود
ضياء سيستاني
اسداله
251
كرمان
۴۳
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
911***2471
فاطمه
داداش زاه
مهدي
289
گيلان
۴۴
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***6614
قدرت
مصدق
اسفنديار
768
بوشهر
۴۵
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
915***9517
رستم
رئيسي
حسين
594
سيستان و بلوچستان
۴۶
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***0477
محمد
علاف زاده
حبيب اله
4699
تهران
۴۷
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
910***3780
آسيه
نبي
محمد مهدي
578
قزوين
۴۸
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***0350
مجتبي
نظريه
مسعود
9250
فارس
۴۹
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
914***6276
ناصر
دودکانلوي ميلان
ايوب
0
آذربايجان غربي
۵۰
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***6648
اسماعيل
سليمان زاده
محمد
3519
تهران
۵۱
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
919***5783
منوره
قاسمي
بالا خان
960
البرز
۵۲
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
916***9307
اردشير
محبي نژاد
درويش
15828
لرستان
۵۳
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
914***2433
احمد
جاهد دوست
رسول
278
يزد
۵۴
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
912***5784
محمد حسن
چشمه ء
حسين
8102
تهران
۵۵
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
918***2506
ام کلثوم
نادري تبار
حسين
940
كرمانشاه
۵۶
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
916***7300
ليلا
عبدالهي
رضا
2794
خوزستان
۵۷
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
913***8935
عباس
محمدي باغوهوشي
نعمت اله
7
اصفهان
۵۸
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
911***0518
حسين
پژوم
رجبعلي
2250070954
مازندران
۵۹
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
918***9603
احمد
کشوري
علي
1185
ايلام
۶۰
کمک هزینه خرید خودرو
 250 میلیون ریالی
917***0166
نسرين
صفي خاني قلي زاده
قربان قلي
93
فارس
۶۱
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
912***9729
عشرت
مساوات
سيد محمد کاظم
289
تهران
۶۲
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
912***6520
ليلا
قلي نژاد اوشانلو
مطلب
21453
تهران
۶۳
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
917***9609
محسن
نادري
اسفنديار
3014
فارس
۶۴
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
918***0637
فتحعلي
رضائي
احمد علي
198
كرمانشاه
۶۵
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
913***6561
ايت اله
تندروبروجني
فرهاد
54
چهارمحال و بختياري
۶۶
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
917***9663
نيلوفر
شجاعي
عبدارسول
213825
فارس
۶۷
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
918***5744
ميثم
بهرامي
محمدجان
0
همدان
۶۸
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
912***8169
طاهره
كشاورز
عابدين
509
قم
۶۹
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
917***1363
مريم
رزم آهنگ
محمد كريم
2081
فارس
۷۰
کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
919***7092
محمد ابراهيم
شهپري
رضا قلي
232
سمنان