زائرين محترم می توانند قبل از سفر جهت افزایش میزان اعتبار سیم کارت خود به روشهاي ذيل اقدام نمايند:
• از طريق Top up با مراجعه به نشاني اينترنتي همراه اول www.mci.ir
• از طريق پايانه هاي فروش الكترونيكي در سراسر كشور
• از طريق دستگاه هاي خودپرداز شبكه بانكي كشور (ATM)
• از طريق دستگاه هاي وب كيوسك نصب شده در اماكن عمومي پر تردد از قبيل فرودگاه ها و ايستگاه هاي مترو
توجه:
بستگان محتریم زائرین در داخل کشور می توانند از طرق ذیل نسبت به افزایش اعتبار سیم کارت زائر اقدام نمایند :
• از طريق Top up با مراجعه به نشاني اينترنتي همراه اول www.mci.ir
• از طریق سرویس انتقال اعتبار همراه اول