مسابقه پیامکی

به توضیحات تکمیلی مراجعه شود. این سرویس مبتنی بر درخواست مشترک بوده و با هر بار ارسال کد مربوطه به شماره کوتاه 2055 محتوی سرویس برای مشتری ارسال می گردد.

 
 
کد ارسالی جهت دریافت محتوی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
 
match
 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
توضیحات تکمیلی:

کاربر کلیدواژه را ارسال می کند و تعدادی سوال دریافت می کند که با پاسخ به هر سوال سوال بعدی برای وی ارسال خواهد شد.