برندگان جوایز خدمات پیامکی

 

 
 
اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی
   
ردیفنام سرویس

شماره

پیامکی

نام و نام خانوادگی

برنده

شماره تلفننوع جایزه

تاریخ

قرعه کشی

1
خبرنامه استقلال
2044
اعظم هجرتی
9194***561
سفر با استقلال
1392/07/04
2
خبرنامه استقلال
2044
سرور صالح
9122***970
توپ استقلال
1392/07/04
3
خبرنامه پرسپولیس
2044
مصطفی نیامی
9153***909
توپ استقلال
1392/07/04
4
خبرنامه استقلال
2044
عبدالرحمان پرنیا
9178***169
سفر با تیم استقلال
1392/07/04
5
خبرنامه استقلال
2044
بهروز محمدی
9124***129
شام با تیم استقلال
1392/07/05
6
خبرنامه استقلال
2044
آیدین کد خدایی
9127***773
شام با تیم استقلال
1392/07/05
7
خبرنامه پرسپولیس
2044
آیدا دوست محمدی
912***311
پیراهن پرسپولیس
1392/07/05
8
خبرنامه پرسپولیس
2044
حمید قایمی
9194***289
توپ پرسپولیس
1392/07/06
9
روزنامه پرسپولیس
2044
افشین شاهوار
9195***919
سفر با تیم پرسپولیس
1392/07/06
10
خبرنامه استقلال
2044
رقیه میکائیل زاده
9124***208
پیراهن استقلال
1392/07/06
11
روزنامه پرسپولیس
2044
ساناز مهدی زاده
9192***417
کارت VIP پرسپولیس
1392/07/07
12
روزنامه پرسپولیس
2044
سیامک صدیقی
9192***016
سفر با تیم پرسپولیس
1392/07/07
13
خبرنامه استقلال
2044
هادی فردیس
9144***500
شام با تیم استقلال
1392/07/07
14
مسابقه کاپ قرمز
 (مهر ماه)
2048
عباس جهانشاهی
09170***868
سکه یک گرمی
1392/07/11
15
مسابقه کاپ قرمز
(مهر ماه)
2048
عباس عنقایی
9125***863
سکه یک گرمی
1392/07/13
16
مسابقه کاپ قرمز
(مهر ماه)
2048
محمد مرادی
9122***050
سکه یک گرمی
1392/07/14
17
مسابقه کاپ قرمز
(مهر ماه)
2048
محمود خلیلی
09183***897
سکه یک گرمی
1392/07/14
18
آیا میدانستید
2022
سید ولی حسینی
989112***398
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/05/17
19
گنجینه واژگان
2022
حسین فضیلت پور
989161***378
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/06/07
20
نکات تندرستی
2022
سهراب نادری بنی
989135***931
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/06/14
21
نکات تندرستی
2022
محمد رضا صنعتی
989139***117
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/06/21
22
نکات تندرستی
2022
رضا رفیعی
989195***043
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/07/04
23
آیا میدانستید
2022
فاضل ادیب پور
989178***548
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/07/11
24
انرژی مثبت
2022
علی نیایی فروش
989157***009
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/07/25
25
گنجینه واژگان
2022
علی منتظر
989125***935
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/08/02
26
آیا میدانستید
2022
حسن اعتصام راد
989128***476
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/08/09
27
حقایق تاریخی
2022
رضا فرحبخش
989132***948
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/08/23
28
عجایب زمانه
2022
بهمن نگهداری
989123***223
تلویزیون سامسونگ
40 اینچ
1391/08/30
29
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
رویا حسینی
989189***765
سکه طلا
1392/02/28
30
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
احمد شیخی
989149***160
سکه طلا
1392/02/29
31
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
محمد شکوهی
989144***415
سکه طلا
1392/02/30
32
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
مهدی تقوی زنور
989122***227
سکه طلا
1392/02/31
33
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
خسرو نادری زهرایی
989191***417
سکه طلا
1392/03/01
34
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
جلیل اعتمادی
989136***942
سکه طلا
1392/03/02
35
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
احمد درزاده
989159***460
سکه طلا
1392/03/03
36
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
فیروز دادرسی
مشهدی کندی
989122***885
سکه طلا
1392/03/04
37
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
افسانه حسنی
989188***055
سکه طلا
1392/03/05
38
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
نوریه نقی پور الهاشم
989112***107
سکه طلا
1392/03/06
39
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
محمدرضا مجیدی
989121***139
سکه طلا
1392/03/07
40
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
محمد ساجدی
989122***598
سکه طلا
1392/03/08
41
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
معصومه محمدی
989132***798
سکه طلا
1392/03/09
42
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
حسن غلامی
989167***837
سکه طلا
1392/03/10
43
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
محمدعلی خضری
مملویی
989147***590
سکه طلا
1392/03/11
44
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
محمدرضا رحمانی
989198***677
سکه طلا
1392/03/12
45
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
محمد رستمی راد
989185***803
سکه طلا
1392/03/13
46
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
محمد صادق عبدالهی
989196***083
سکه طلا
1392/03/14
47
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
حمیدرضا عباس پور
ده یعقوبی
989135***825
سکه طلا
1392/03/16
48
مسابقه پیامکی
بهارانه
2020
مریم نمازی زواره
989171***829
سکه طلا
1392/03/17
49
بازی حدس عدد
7050-7054
فاطمه اولادی بشلی 
09119***055
 یک نیم سکه
بهار آزادی
 1391/10/26
50
 بازی حدس عدد
7050-7054
نیژه مرادطلب
9199***193
Playstation 3
 1391/10/26
51
قرعه کشی بین کاربران
خدمات بییپ
7050-7054
اختای بهراد
9127***471
جایزه نقدی پنجاه
میلیون ریالی
 1391/10/26
52
 بازی حدس عدد 
7050-7054
خانم محبوبه عرب اسدی
9192***856
سکه تمام
بهار آزادی
1391/12/06 
53
 بازی حدس عدد
7050-7054
بهرام رستمی 
9183***084
سکه تمام
بهار آزادی
 1391/12/06 
54
 بازی حدس عدد
7050-7054
 محبوبه پرموته 
9155***660
سکه تمام
بهار آزادی
 1391/12/06 
55
 حدس کلمه
7050-7054
آقای هادی صیاد نونهال
9111***278
سکه تمام
بهار آزادی
 1391/12/06 
56
 مشاعره
7050-7054
آقای جعفر چوپان
9178***729
سکه تمام
بهار آزادی
 1391/12/06 
57
 مشاعره
7050-7054
 بهروز بگدلی
9100***436
سکه تمام
بهار آزادی
 1391/12/23
58
 مشاعره
7050-7054
حسین عرب عامری
9100***367
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/01/21
59
 مشاعره
7050-7054
   علی اکبر احمدی
9177***827
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/01/21
60
 مشاعره
7050-7054
زهرا قربانی
9118***503
یک دستگاه
Galexy Note2
 1392/02/04
61
 مشاعره
7050-7054
سید مجید حسینی 
9156***954
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/02/04
62
حدس کلمه
7050-7054
حسین فلاح
9136***964
 قطعه طلا ب
ه ازش 50
میلیون ریال
 1392/02/04
63
 حدس عدد
7050-7054
مجتبی زارع
9138***205
ربع سکه
بهار آزادی
1392/02/04
64
 حدس عدد
7050-7054
. بهروز عفت دوست  
9113***554
ربع سکه
بهار آزادی
1392/02/04
65
 حدس عدد
7050-7054
   مظاهر قربانی              
9133***983
ربع سکه
بهار آزادی
1392/02/04
66
 حدس عدد
7050-7054
 کمال افشاری طلاکوب
9158***353
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/02/04
67
 حدس عدد
7050-7054
احمد کرامتی فرح آبادی
9112***180
ربع سکه
بهار آزادی
1392/02/04
68
 حدس عدد
7050-7054
 علیرضا شاه پسندی
9122***667
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/02/04
69
 حدس عدد
7050-7054
   شیرزاد صدیقی
9113452607
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/02/04
70
 حدس عدد
7050-7054
 یاسر زرگر   
9138***072
ربع سکه
بهار آزادی
1392/02/04
71
 حدس عدد
7050-7054
علیرضا اسمعیلی
وشکونی
9138***343
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/02/04
72
 حدس عدد
7050-7054
اصلان داوودی
9157***685
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/02/04
73
 مشاعره
7050-7054
 محمدرضا شکوهی
9124***858
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/02/25
74
 حدس کلمه
7050-7054


مهدیه غفاری رهبر  
9118***811
ربع سکه
بهار آزادی
1392/02/25
75
 حدس عدد
7050-7054
خیرالنسا پرچ
9198***790
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/02/25
76
 مشاعره
7050-7054
 رمضانعلی خانی  
9100***580
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/03/01
77
 حدس کلمه
7050-7054
   محمدعلی صفرخانی  
9147***160
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/03/01
78
 حدس عدد
7050-7054
    حمید ایوبی
9152***302
ربع سکه
بهار آزادی
1392/03/01
79
 خبر اس ام اس
7050-7054
صالح عبادی
9183***791
 نیم سکه
بهار آزادی
1392/03/01
80
 خبر اس ام اس
7050-7054
حسن ثابت فومنی
9111***689
 نیم سکه
بهار آزادی
 1392/03/01
81
مشاعره
7050-7054
 محمدعلی محمدی
9176***832
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/03/08
82
 حدس کلمه
7050-7054
محمد اصل فلاح
9100***105
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/03/08
83
حدس عدد
7050-7054
 ناهید ابراهیمی
9126***452
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/03/08
84
 بازی حدس
 
 بهروز بگدلی
9100***436
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/03/22
85
 حدس کلمه
7050-7054
طیبه میرزایی
9138***149
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/03/29
86
 حدس کلمه
7050-7054
مهدی نهضتی
9191***447
سامسونگ
گالاکسی S3
 1392/04/05
87
 حدس کلمه
7050-7054
محبوبه اسکندری
9171***458
سامسونگ
گالاکسی S3
 1392/04/05
88
برنده رقابتی
بازی حدس عدد
7050-7054
مجتبی کاظم خانلو
9100***100
سامسونگ
گالاکسی S3
 1392/04/05
89
برنده رقابتی
بازی حدس عدد
7050-7054
سید محمد علی نعیمی
9109***484
سامسونگ
گالاکسی
mini S3
 1392/04/05
90
برنده رقابتی
بازی حدس عدد
7050-7054
علی کزازی
9182***518
سامسونگ
گالاکسی
 پاکت دوز
 1392/04/05
91
برنده رقابتی
بازی مشاعره
7050-7054
مرتضی سلیمی
9186***731
نیم سکه ب
هار آزادی
 1392/04/05
92
قرعه کشی
جشنواره بییپ
7050-7054
جلیل گچ پز
9158***796
سکه تمام
بهار آزادی
1392/04/05
93
سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
لیلا طاهری
911***844
ده میلیون ریال
1392/04/08
94
سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
کبری شادرام
9118***279
سامسونگ
گالاکسی S4
1392/04/09
95
سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
افسانه مرادخانی
9187***642
سکه تمام
بهار آزادی
1392/04/10
96
سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
رحمان سهرابی زاده
9186***700
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/04/11
97
سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
سید میرجمال میرجعفرپور
سیدی وند
9141***765
سامسونگ
گالاکسی S4
 1392/04/12
98
مشاعره
7050-7054
زهرا ذوالفقاری
9100***553
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/04/12
99
حدس کلمه
7050-7054
سیدحسین هاشمی
9167***921
ده میلیون ریال
1392/04/12
100
 حدس عدد
7050-7054
بهروز بکدلی
9100***436
ده میلیون ریال
 1392/04/12
101
مشاعره
7050-7054
غلامرضا جعفری نیا
9133***392
سامسونگ
گالاکسی
mini2
 1392/04/19
102
حدس کلمه
7050-7054
سونا کوکبی
9117***523
سامسونگ
گالاکسی
mini2
 1392/04/19
103
حدس عدد
7050-7054
علی بکدلی
9100***432
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/04/19
104
سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
شقایق نه ترکی
9182***286
یک دستگاه
ال سی دی
32 اینچ پاناسونیک
 1392/04/19
105
 مشاعره
7050-7054
علی بکدلی
9100***432
ربع سکه
بهار آزادی
1392/04/26
106
حدس کلمه
7050-7054
رمضانعلی خانی
9100***580
ربع سکه
بهار آزادی
1392/04/26
107
 حدس عدد
7050-7054
بهروز بکدلی
9100***436
سامسونگ
گالاکسی
mini2
 1392/04/26
108
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
شیوامحمدی
9183***296
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/04/26
109
قرعه کشی 
بازی سنگ کاغذ قیچی
کسی که حداقل
یک دعوت داشته است
1 تا 31 تیرماه92
7050-7054
فاطمه ساتقانی
9158***886
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/04/26
110
 مشاعره
7050-7054
محمد حافظی
9137***761
کمک هزینه سفر
به مشهد مقدس
1392/05/02
111
حدس کلمه
7050-7054
امید حاجی قلیخانی
9117***568
یک دستگاه
ال سی دی
32 اینچ پاناسونیک
1392/05/02
112
 حدس عدد
7050-7054
فرزانه نجاتی
9168***206
یک دستگاه
ال سی دی
32 اینچ پاناسونیک
 1392/05/02
113
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
بهروز گوری زاده
9175***850
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
114
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
معصومه جوذری
9178***764
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
115
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
معصومه خواجه زاده
9179***708
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
116
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
محمد لطف الهی
9171***217
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
117
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
کبری شادرام
9118***279
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
118
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
فاطمه ریحانی
9171***715
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
119
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
امیدحاجی نصیری
9195***726
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
120
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
شیواملکی
9187***028
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
121
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
محمدحمزه
9127***823
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
122
سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
علیرضا رستمی
9187***911
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/02
123
 مشاعره
7050-7054
آیدا محرمی
9146***592
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/16
124
 حدس کلمه
7050-7054
علی حاتمی
9185***727
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/16
125
حدس عدد
7050-7054
حسن گلابخش
9193***018
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/16
126
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
شهرام نوری
9184***304
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/16
127
حدس کلمه
7050-7054
حسین رضایی
9164***572
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/23
128
 حدس عدد
7050-7054
رویا حبیبی زادگان
9165***165
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/23
129
سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
جمیله بلوچ زهی
9152***174
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/23
130
 برترین ها
7050-7054
سرکوت افروشه
9185***130
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
131
 برترین ها
7050-7054
محمد شیرینی
9188***411
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
132
 برترین ها
7050-7054
حسین پهلوان عسگری
9131***772
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
133
 برترین ها
7050-7054
ناصر راشکی
9135***724
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
134
 برترین ها
7050-7054
سحر رشوند
9191***933
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
135
 برترین ها
7050-7054
مهری جزینی زاده
9131***600
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
136
 برترین ها
7050-7054
حسن عباس زاده
9133***095
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
137
 برترین ها
7050-7054
زینب محمدی
9194***490
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
138
 برترین ها
7050-7054
محمد جواد صفری
9188***205
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
139
 برترین ها
7050-7054
دلاور رشیدیان
9173***655
ربع سکه
بهار آزادی
 1392/05/23
140
 چرتکه
7050-7054
داود وطن خواه
9145***761
کارت هدیه ده
میلیون ریالی
 1392/05/31
141
 حدس کلمه
7050-7054
بهنام بیات
9195***829
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/31
142
حدس عدد
7050-7054
مجتبی کاظم خانلو
9100***980
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/31
143
برنده رقابتی
بازی مشاعره
7050-7054
امیر رضایی
9186***806
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/31
144
برنده رقابتی
بازی سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
مسلم فرخی زاده
9184***299
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/05/31
145
 حدس کلمه
7050-7054
حجت عمیدی
9186***524
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/06/13
146
 حدس عدد
7050-7054
سیده مینا میربابایی
9194***693
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/06/13
147
 مشاعره
7050-7054
امیررضایی
9186***806
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/06/13
148
 سنگ کاغذ قیچی
7050-7054
رضا ناصری
9158***533
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/06/13
149
 حدس کلمه
7050-7054
فرانک اسماعیلی
9199***201
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/06/27
150
 حدس عدد
7050-7054
احمد اسماعیلی
9190***462
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/06/27
151
 خبر اس ام اس
7050-7054
آقای مطیر حزبایی پور  
9169***085
نیم سکه
بهار آزادی
 1392/06/27
152
 خبر اس ام اس
7050-7054
ولی شجاعیان
9179***520
نیم سکه
بهار آزادی
 1392/06/27
153
 حدس کلمه
7050-7054
حسین رضایی
9164***572
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/06/31
154
 حدس عدد
7050-7054
مجتبی کاظم خانلو
9100***980
سکه تمام
بهار آزادی
 1392/06/31
155
 مشاعره
7050-7054
سید محمد علی نعیمی
9109***484
سکه تمام
بهار آزادی
1392/06/31
156
شرح آه
201030
فضه سندی
9194***344
کمک هرینه
سفر کربلا
( 7.500.000 ریال)
131391/11/15
157
همه سرویسها
201030
محمد رضا صمیعی سرشکه
9119***429
ربع سکه طلا
131391/02/24
158
همه سرویسها
201030
هاشم غریب نواز
9175***155
ربع سکه طلا
131391/02/24
159
همه سرویسها
201030
سید وحید حسینی
9127***095
ربع سکه طلا
131391/02/24
160
همه سرویسها
201030
عبد الرضا ظهیری
9168***391
ربع سکه طلا
131391/02/24

 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشاهده برندگان جوایز پیامکی (سری چهارم )
حجم :97 کیلو بایت
 
 
 
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
مشاهده برندگان جوایز پیامکی (سری سوم )
حجم :212 کیلو بایت
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

مشاهده برندگان جوایز پیامکی (سری دوم )
حجم :۱۲۳ کیلو بایت

 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

مشاهده برندگان جوایز پیامکی (سری اول )
حجم :۱۲۱ کیلو بایت