برندگان جوایز خدمات پیامکی

اسامی برندگان خدمات پیامکی فروردین 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی اردیبهشت 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی خرداد 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی تیر 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی مرداد 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی شهریور 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی مهر 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی آبان 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی آذر 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی دی 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی بهمن 92

اسامی برندگان خدمات پیامکی اسفند 92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 مشاهده اسامی برندگان جوایز متنوع خدمات پیامکی
حجم :1.17 مگابایت
 
 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشاهده برندگان جوایز پیامکی (سری چهارم )
حجم :97 کیلو بایت
 
 
 
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
مشاهده برندگان جوایز پیامکی (سری سوم )
حجم :212 کیلو بایت
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

مشاهده برندگان جوایز پیامکی (سری دوم )
حجم :۱۲۳ کیلو بایت

 

 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

 

مشاهده برندگان جوایز پیامکی (سری اول )
حجم :۱۲۱ کیلو بایت