برندگان قرعه کشی 1000 گوشی هوشمند نسل ۴.۵

دریافت PDF برندگان قرعه کشی 1000 گوشی هوشمند

لیست برندگان قرعه کشی 1000 گوشی هوشمند
نام نام خانوادگي نام پدر شماره شناسنامه نام استان شماره تلفن

توجه: اسامی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی افراد مرتب شده است.

برندگان استان تهران برای دریافت جایزه با در دست داشتن کارت ملی و سیم کارت برنده فعال به فروشگاه مرکزی همراه اول در شهر تهران مراجعه فرمایند. (شنبه تا چهارشنبه 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، پنج شنبه ها تا 2 بعد از ظهر) برندگان استان های دیگر با هماهنگی ادارات مخابرات مراکز استان ها در تاریخ ها و ساعات مقرر با کارت ملی و سیم کارت فعال جهت دریافت جایزه خود به محل مربوطه در مرکز استان مراجعه نمایند."
"چنانچه برندگان قانونی تا مهلت پایان سال 1397 با مدارک لازم جهت احراز هویت و دریافت جایزه مراجعه ننمایند، جایزه ایشان کأن لم یکن تلقی خواهد گردید.

راهبر