دکتر سید هاشمی : استقبال مردم از سهام همراه اوّل ستودنی است

 

 
دکتر سید هاشمی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در سومین نشست مشترک هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مدیران عامل شرکت مخابرات استانها با اشاره به اقدامات اساسی شرکت ، افزود : هماهنگی با سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت ، پذیرش سهام همراه اول در فرابورس و تدوین آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان از جمله مهمترین اقدامات ما پس از خصوصی سازی بود .

دکتر سید هاشمی با به میان آوردن بحث عرضه سهام همراه اول در فرا بورس گفت : همان گونه که شاهد بودیم 395 میلیارد تومان معادل 5/5 درصد سهم همراه اول در فرا بورس عرضه شد که تا امروز بزرگترین عرضه پس از خصوصی سازی مخابرات بود ، بویژه در اولین روزی که طرح هدفمند کردن رایانه ها اجراء شد ، این استقبال مردم ستودنی است . از طرفی فروش این سهام گامی اساسی در رونق اقتصادی کشور ، جمع کردن نقدینگی و کمک به دولت به حساب می آید که دلیل این مدعا نیز پوشش مناسب رسانه های خبری در چند روز گذشته بود . دکتر سید هاشمی در ادامه افزود : همکاران ما می دانند که ما چه راه پرفراز و نشیبی بعد از تحویل شرکت مخابرات ایران طی کردیم . بحث مالیات و نیز بحث های مالی و عملیاتی ولی در انتها مهمترین اهداف خود را همانا رضایت سهامداران و کارکنان قرار دادیم .
وی با تاکید بر توجه به منزلت نیروی انسانی در سازمان گفت : آنچه از تدوین آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان مد نظر ما بود همانا توجه به نیازها و خواسته های نیروی انسانی است . بطوریکه نیروی انسانی هم بتواند به خواسته هایش برسد و هم ، در جهت تحقق اهداف سازمانی حرکت کند . در واقع این دیدگاه سبب می شود نیروی انسانی و اهداف سازمان به هم گره بخورد .
دکتر سید هاشمی در ادامه افزود : همانگونه که ما بارها تأکید کردیم و عملکرد ما نیز نشان دهنده آن است ، نیروی انسانی اگر محیط رضایت بخشی داشته باشد به اوج قابلیت و بازدهی می رسد و با مدیران است که چنین محیطی را به وجود آورند . اما نکته ای که اشاره آن لازم به نظر می رسد ، بحث EPS و سود دهی شرکت است که باز هم تاکید می کنم هرکجا سود نصیب این شرکت شود اولویت اول سهامداران و کارکنان هستند و به همین منظور نیز در آئین نامه جدید اختیارات مدیران را به منظور تشویق کارکنان ساعی و ایجاد انگیزش در بین نیروهای متخصص را افزایش دادیم .
 
 

راهبر