عاملین مجاز فروش

# نشان تجاری (لوگو) نام کامل شرکت شماره ثبت شماره تلفن حوزه فعالیت
1 آران ابر رسانای شیراز  - لوگو آران ابر رسانای شیراز 22506 0711-6310434-5 شارژ
2 آسان پرداخت پرشین - لوگو آسان پرداخت پرشین 8091 83332318 - 83332327 شارژ
3 اطلاعات فناوری جهانی پارس - لوگو اطلاعات فناوری جهانی پارس 212538 75224000 شارژ
4 به پرداخت ملت - لوگو به پرداخت ملت 407382 27310000 شارژ - بسته اینترنتی
5 بهار ارتباط گستر - لوگو بهار ارتباط گستر 161058 88781248 بسته اینترنتی
6 بهسازان ملت - لوگو بهسازان ملت 254918 27317000 شارژ - بسته اینترنتی
7 پرداخت اول کیش - لوگو پرداخت اول کیش 8998 42777 شارژ - بسته اینترنتی
8 تجارت الکترونیک پارسیان - لوگو تجارت الکترونیک پارسیان 164214 22661964 شارژ
9 توسعه رفاه پردیس - لوگو توسعه رفاه پردیس 110631 88314260 شارژ
10 توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات - لوگو توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات 426572 88190705 شارژ - بسته اینترنتی
11 جهان ارتباطات نکا - لوگو جهان ارتباطات نکا 292338 77933760 شارژ - بسته اینترنتی
12 خدمات همراه آیسان لوتوس - لوگو خدمات همراه آیسان لوتوس 411795 22924567-69 شارژ
13 داده ورزی سداد - لوگو داده ورزی سداد 151478 88702781 شارژ - بسته اینترنتی
14 رایان مهر دانش سنج - لوگو رایان مهر دانش سنج 145294 89711010 شارژ - بسته اینترنتی
15 عصر دانش افزار - لوگو عصر دانش افزار 115026 87779440 شارژ - بسته اینترنتی
16 فن آوران انیاک کیش - لوگو فن آوران انیاک کیش 7594 81074 شارژ - بسته اینترنتی
17 فن آوران رایان گستر بهینه پرداز - لوگو فن آوران رایان گستر بهینه پرداز 498959 86083202 فروش شارژ الکترونیکی
18 مبتکران الکترونیک کیش - لوگو مبتکران الکترونیک کیش 10505 44255474-7 شارژ - بسته اینترنتی
19 معین ارتباطات پاسارگاد - لوگو معین ارتباطات پاسارگاد 323321 77294500 شارژ - بسته اینترنتی