اولین پیش‌بینی سود هر سهم ارتباطات سیار اعلام شد

 

شرکت ارتباطات سیار ایران اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 29 اسفند 93 را اعلام کرد و برای هر سهم مبلغ 12622 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات سود پیش بینی کرد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این شرکت بورسی پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1392 را در اسفند 91 و مرداد و مهر 92 مبلغ 9696 ریال و در آذر،دی و بهمن مبلغ 10421 ریال و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ 10653 ریال اعلام کرده است.
همچنین با توجه به تغییر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1392، اطلاعیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی مذکور از شرکت اخذ و متعاقبا منتشر می شود.
این در حالی است که شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1392 را در اسفند 91،مرداد و مهر 92 مبلغ 9628 ریال و در دی و بهمن 92 مبلغ 10327 ریال اعلام کرده است.
این در حالی است که شرکت پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1393 را مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ 12622 ریال اعلام کرده و پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه برای سال مالی 1393 توسط شرکت اعلام نشده است.
پیش‌بینی عملکرد سال مالی 1393 در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب فروش 15 درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش‌رفته‌ 14 درصد افزایش، سود عملیاتی 16 درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات 18 درصد افزایش نشان می‌دهد.
شرکت اعلام کرده است که هیئت‌مدیره در نظر دارد معادل 90 درصد سود خالص سال مالی 1393 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

راهبر