استان بوشهر

استان بوشهر
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72151039 7301401000 حسین عربنیدی بوشهر 33536863 077 بوشهر خ فرودگاه
2 72151014 7315401000 قاسم زاهدی اهرم 35224464 077 اهرم  میدان علم الهدی خ انقلاب جنب بانک انصار
3 72151054 7312401000 میثم هراز دشتستان 34245456 077 برازجان - بلوار شریعتی - چهارراه شورا
4 72151021 7301500014 زری نگارستان بوشهر 33446666 077 بوشهر بهمنی خ شهید ماهینی

راهبر