مناقصات معاونت عملیات مناطق

معاونت عملیات مناطق شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد جهت خرید های استعلامی خود در بخش تجهیزات و خدمات نسبت به شناسایی تولید کنندگان ، فروشندگان و پیمانکاران اقدام نماید به همین منظور از شرکت های واجد شرایط درخواست می گردد مدارک ذیل را در قالب یک فایل PDF ( حداکثر تا 5MB  ) به ایمیل contractors@mci.ir ارسال نمایند . در عنوان ایمیل فقط نام شرکت و تاریخ درخواست درج گردد.

( مثال :  Subject: Company Name-940101 )

همین نامگذاری برای اسم فایل ارسالی نیز رعایت گردد.

بدیهی است در صورت صلاحدید نمایندگان این شرکت پس از ارزیابی و شناسایی متقاضیان واجد شرایط از آنان برای ارائه پیشنهاد در استعلام ها کتبا دعوت بعمل خواهد آمد.

 

تجهیزات و خدمات مورد نیاز :

1 – راک رکتیفایر یکپارچه

2 – باطری

3 – نصب و راه اندازی BSC

4 – آنتن vpole

5 – دکل

6 - کولر

 

مدارك لازم براي ارزيابي  محصول توليدي  شركت ها :

  • نام شركت/آدرس دفتر و كارخانه/تلفن و فاكس/نام و نام خانوادگي مديرعامل شركت
  • مجوز سازمان صنايع و مجوز بهره برداري در رابطه با توليد محصولاتي كه قرار است ارزيابي شود
  • مدارك فني و مشخصات فني محصولاتی كه قرار است ارزيابي شود
  • ليست قطعات مهم محصول با ذكر نام كشور سازنده
  • مشخص كردن چگونگي خدمات بعد از فروش محصول
  • گزارش و نتيجه تست آزمايشگاهي ويا تست ميداني از محصول
  • ميزان توليد محصول در يك ماه / سه ماه
  • سوابق فروش از محصول در 5 سال گذشته به شركت هاي داخلي ويا خارجي
  • ارائه گواهينامه و تائيديه هاي مرتبط با محصول از داخل و يا خارج از كشور
  •  

توجه : كليه مدارك فوق بايد به مهر و امضا مدير عامل شركت متقاضي برسد.

 

 

راهبر