بسته های شب های روشن

شبهای روشن
بسته های شب های روشن شامل مکالمه از ساعت۱۱ شب الی ۷ صبح می باشد.
کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می توانند با شرکت دراین طرح و فعال نمودن بسته ها، در ساعات تعیین شده از سرویس مکالمه نامحدود داخل شبکه برخوردار شوند. در خارج از ساعات ياد شده هزينه مكالمات مشتركين با تعرفه عادي محاسبه مي گردد.
مشخصات بسته های مکالمه نا محدود شبانه به شرح ذیل می باشد.
نرخ تعرفه ها
نوع خط بسته هزینه فعال سازی
خطوط دائمی/ اعتباری شبانه( 24 ساعت ) 5000 ریال
هفتگی 30000 ريال
ماهانه 110000 ریال
مشترکین می توانند با ارسال یک پیامک بدون متن به 8057 و یا با شماره گیری کد *10*333#جهت فعال سازی و بررسی وضعیت بسته ها اقدام نمایند.
مشترک درصورت دریافت یکی از بسته های مذکور تنها در صورتی می تواند نسبت به فعالسازی مجدد همان بسته یا بسته دیگر اقدام نماید که زمان بسته قبلی به اتمام رسیده باشد.
مشترک امکان فعالسازی همزمان دو بسته از دو نوع متفاوت را ندارد. (برای مثال بسته شبانه و هفتگی)

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

راهبر