هیجان در بسته

هیجان در بسته
ویژه جام جهانی 2018
*1000*21#

ویژگی های طرح
همزمان با مسابقات جام جهانی 2018، با شماره گیری *1000*21# از بسته های ویژه اینترنت همراه اول با تخفیفات جذاب و ویژه بهره مند شوید.
این پیشنهاد ویژه به مشترکینی تعلق میگیرد که در حال حاضر از بسته های اینترنت همراه اول استفاده نمی‌کنند.
در طرح ویژه جام جهانی، برای هر یک از مشترکین دائمی و اعتباری، که بسته فعال اینترنت ندارند، یک بسته ویژه آن مشترک با تخفیفات جذاب پیشنهاد می گردد که با مشاهده هدف و پس از تائید آن، بسته برای مشترک فعال خواهد شد.

نحوه فعالسازی طرح:
جهت اطلاع از حجم و مبلغ خرید بسته اینترنت ویژه جام جهانی 2018، مشترک می بایست کد *1000*21# را شماره گیری نماید.
بعد از این مرحله، در پاسخ به درخواست مشترک، مشخصات بسته پیشنهادی طی یک پیام به وی اعلام می شود و مشترک در صورت تمایل می تواند با تائید و ارسال عدد ۱ بسته مذکور را خریداری نماید.
پس از فعالسازی بسته، مشترکین می توانند با شماره گیری کد *1000*20# از وضعیت بسته خود، شامل تاریخ انقضا و بسته‌ رزرو در نظر گرفته شده مطلع شوند.

درگاه ارتباطی:

درگاه های فعالسازی
نوع درخواست کد دستوری
استعلام وضعیت بسته ها *1000*20#
رویت بسته اینترنت ویژه جام جهانی *1000*21#
دریافت راهنما *1000*9#

نکته مهم:

پس از اخذ تائیدیه، مبلغ هزینه اعلام شده برای مشترکین اعتباری، از اعتبار ایشان کسر شده و برای مشترکین دائمی، در صورتحساب دوره منظور می گردد. سپس پیامکی با مضمون مشخصات بسته خریداری شده برای مشترک ارسال می شود.


هیجان در بسته

هیجان در بسته
*1000*21#

ویژگی های طرح
رمضان امسال با شماره گیری *1000*21# از بسته های ویژه اینترنت همراه اول با تخفیفات جذاب و ویژه بهره مند شوید.
این پیشنهاد ویژه به مشترکینی تعلق میگیرد که در حال حاضر از  اینترنت همراه اول استفاده نمی‌کنند و یا اگر از اینترنت استفاده می کنند، بسته ی فعال ندارند.
در طرح رمضان، برای هر یک از مشترکین دائمی و اعتباری، که بسته فعال اینترنت ندارند و یا کاربر دیتای همراه اول نیستند، یک بسته وِیژه آن مشترک با تخفیفات جذاب پیشنهاد می گردد که با مشاهده هدف و پس از تائید آن، بسته برای مشترک فعال خواهد شد.

نحوه فعالسازی طرح:
جهت اطلاع از حجم و مبلغ خرید بسته اینترنت ویژه ی کمپین رمضان، مشترک می بایست کد *1000*21# را شماره گیری نماید.
بعد از این مرحله، در پاسخ به درخواست مشترک، مشخصات بسته پیشنهادی طی یک پیام به وی اعلام می شود و مشترک در صورت تمایل می تواند با تائید و ارسال عدد ۱ بسته مذکور را خریداری نماید.
پس از فعالسازی بسته، مشترکین می توانند با شماره گیری کد *1000*20# از وضعیت بسته خود، شامل تاریخ انقضا و بسته‌ رزرو در نظر گرفته شده مطلع شوند.

درگاه ارتباطی:

درگاه های فعالسازی
نوع درخواست کد دستوری
استعلام وضعیت بسته ها *1000*20#
رویت بسته اینترنت ویژه رمضان *1000*21#
دریافت راهنما *1000*9#

نکات مهم:
پس از اخذ تائیدیه، مبلغ هزینه اعلام شده برای مشترکین اعتباری، از اعتبار ایشان کسر شده و برای مشترکین دائمی، در صورتحساب دوره منظور می گردد. سپس پیامکی با مضمون مشخصات بسته خریداری شده برای مشترک ارسال می شود.

هیجان در بسته

راهبر

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100