هدیه شتاب در پرداخت

1- معرفی سرویس

همراه اول به کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره هر ماه را تا ۶ ام ماه بصورت غیرحضوری پرداخت نمایند، به انتخاب ایشان یک روز مکالمه رایگان درون شبکه، 2 گیگابایت اینترنت یک روزه رایگان یا 75 امتیاز باشگاه فیروزه ای هدیه می دهد.

2- نحوه فعال سازی و برخورداری از طرح
 • کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره خود را تا پایان روز 6 ام ماه به صورت غیرحضوری پرداخت نمایند مشمول طرح می باشند.
 • هدیه مکالمه رایگان یا هدیه اینترنت رایگان یا امتیاز باشگاه فیروزه ای به صورت اتوماتیک فعال نمی شود، لذا مشترکین مشمول طرح می بایست با شماره گیری یک کد، شخصاً هدیه را فعال نمایند.
 • مشترکین مشمول، از زمان پرداخت قبض تا پایان همان ماه امکان فعال سازی و استفاده از هدیه مکالمه رایگان یا هدیه اینترنت رایگان یا امتیاز باشگاه فیروزه ای را در روز دلخواه خواهند داشت.
 • این طرح بر روی کددستوری *10*115# تحت عنوان هدیه شتاب در پرداخت ارائه می شود.
 • مدت اعتبار هدیه مکالمه یا اینترنت شتاب در پرداخت از تاریخ فعالسازی به مدت 24 ساعت خواهد بود.
 • برای دریافت 75 امتیاز باشگاه فیروزه ای لازم است کد مربوطه در همان روز شماره گیری شود.
 • راهنمای طرح بر روی کد دستوری *10*1159# قابل دسترسی است.
نحوه دریافت هدیه
درخواست کد دستوری
فعالسازی 24 ساعت مکالمه رایگان *10*1151#
فعالسازی 2 گیگابایت اینترنت یک روزه رایگان *10*11521#
فعالسازی 75 امتیاز باشگاه فیروزه ای *10*1153#
دریافت راهنما *10*1159#
3- قوانین کلی
 • هنگامی که مشترک قبض پایان دوره خود را تا 6 ام ماه و به صورت غیرحضوری پرداخت نماید،پیامکی دریافت می نماید که طی آن اعلام می شود وی مشمول دریافت هدیه شتاب در پرداخت شده است.
 • طی این پیامک مهلت زمانیکه مشترک برای فعال نمودن هدیه خود فرصت دارد به وی اعلام می شود.
 • چنانچه مشترک پس ازتاریخ 6 ام هر ماه اقدام به پرداخت قبض پایان دوره خود نماید مشمول دریافت هدیه شتاب در پرداخت نمی شود.
 • مشترکین پس از فعال سازی هدیه یک روز مکالمه رایگان یا هدیه اینترنت رایگان، به مدت 24 ساعت از تاریخ فعالسازی فرصت خواهند داشت که از هدیه خود استفاده و آن را مصرف نمایند.

راهبر