شماره های جدید دائمی و اعتباری

شماره اعتباری 0992:

از دی ماه ۱۳۹۷، شماره های جدید اعتباری همراه اول با پیش شماره ۰۹۹۲ در کلیه نقاط فروش همراه اول در سراسر کشور عرضه می گردد.
شماره های جدید اعتباری همراه اول، به صورت سراسری و با پیش شماره یکسان در کل کشور در دسترس متقاضیان است و تمام ویژگی های شماره های اعتباری قبلی همراه اول را داراست.
عرضه شماره‌های جدید در بازار همراه با سیم کارت های نسل 4 (یوسیم) بوده و لذا خریداران محترم این شماره‌ها می‌توانند از اینترنت پر سرعت نسل 4 و 4.5 همراه اول بهره مند شوند.

درگاه های فروش همراه اول شامل:

 خرید آنلاین سیم کارت
 فروشگاه های همراه اول
نمایندگان و فروشگاه های مجاز فروش
دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت
برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه تعرفه سیم کارت‌های اعتباری و مراکز توزیع و فعال سازی این سیم کارت‌ها مراجعه کنید.


شماره دائمی و اعتباری 09912:

شماره‌های جدید همراه اول با پیش شماره‌ ۹۱۲-۰۹ برای متقاضیان خط دائمی و همچنین پیش شماره‌های ۹۱۰-۰۹ و ۹۱۱-۰۹ و ۹۱۳-۰۹ الی ۹۱۹-۰۹ برای متقاضیان خط اعتباری در کلیه نقاط فروش همراه اول در سراسر کشور قابل عرضه است.

شماره های جدید اعلامی تمام ویژگی‌های شماره‌های دائمی و اعتباری فعلی همراه اول را دارند.

عرضه شماره‌های جدید در بازار همراه با سیم کارت های نسل 4 (یوسیم) بوده و لذا خریداران محترم این شماره‌ها می‌توانند از اینترنت پر سرعت نسل 4 و 4.5 همراه اول بهره مند شوند.

درگاه های فروش همراه اول شامل:

خرید آنلاین سیم کارت
فروشگاه های همراه اول
نمایندگان و فروشگاه های مجاز فروش
دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه تعرفه سیم کارت‌های اعتباری و مراکز توزیع و فعال سازی این سیم کارت‌ها مراجعه کنید.


شماره اعتباری 0990:

شماره های جدید اعتباری همراه اول با پیش شماره ۰۹۹۰ برای تمامی متقاضیان در کلیه نقاط فروش همراه اول در سراسر کشور قابل عرضه می باشد.

شماره های جدید اعتباری با پیش شماره ۰۹۹۰، به صورت سراسری و با پیش شماره یکسان در کل کشور در دسترس متقاضیان است و تمام ویژگی های شماره های اعتباری فعلی همراه اول را دارند.

عرضه شماره‌های جدید در بازار همراه با سیم کارت های نسل 4 (یوسیم) بوده و لذا خریداران محترم این شماره‌ها می‌توانند از اینترنت پر سرعت نسل 4 و 4.5 همراه اول بهره مند شوند.

درگاه های فروش همراه اول شامل:

 خرید آنلاین سیم کارت
فروشگاه های همراه اول
نمایندگان و فروشگاه های مجاز فروش
دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه تعرفه سیم کارت‌های اعتباری و مراکز توزیع و فعال سازی این سیم کارت‌ها مراجعه کنید.

شماره های جدید اعتباری 0990