نمونه فرم های خدمات مشترکین


 

مشاهده فرم درخواست خدمات دایمی

حجم :  1.3 مگا بایت

 

 

 

مشاهده فرم درخواست خدمات اعتباری

حجم :  1.4 مگا بایت

 

 

 

مشاهده  درخواست تغییر آدرس تلفن همراه

حجم :  128 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  درخواست انجام خدمت بدون ارائه ی رمز

حجم :  125 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  درخواست تقسیط بدهی تلفن همراه

حجم :  232 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  درخواست تولید مجدد رمز دوم

حجم :  175 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  درخواست خدمات تلفن همراه دائمی

حجم :  275 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  درخواست رسیدگی به کارت شارژ سواستفاده شده1

حجم :  235 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  درخواست رسیدگی به کارت شارژ سواستفاده شده2

حجم :  237 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  درخواست ریزمکالمات

حجم :  111 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم اعلام مفقودی برگه شناسه تلفن همراه اعتباری

حجم :  257 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم پیگیری عدم ارسال قبض تلفن همراه

حجم :  118 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم تعهد مالکیت کمتر از 10خط

حجم :  163 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم ثبت الکترونیکی شکایات

حجم :  118 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم دائری مجدد خطوط تخلیه

حجم :  400کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم درخواست خدمات تلفن همراه اعتباری

حجم :  280 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم درخواست کشف مزاحمت تلفن همراه

حجم :  324 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم رسید تحویل کارت شارژ

حجم :  50.4 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فرم صورتحساب اشتباه پرداختی تلفن همراه

حجم :  251 کیلو بایت

 

 

 

مشاهده  فعالسازی سرویس خدمات خاص

حجم :  152 کیلو بایت