بهینه سازی دیتابیس شارژینگ

به منظور بهینه سازی دیتابیس شارژینگ OCS مشهد، عملیاتی بامداد روز پنج شنبه 96/10/28 انجام  می شود. در نتیجه این عملیات، قطعی سرویس از ساعت 3:00 الی 4:10 برروی سرویس  Recharging و دیتا فقط برای رنجهای تعریف شده (شماره های اعتباری 915و916و910و913 و 990) در مرکز ocs مشهد رخ خواهد داد.