ارتقاء سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول

ارتقاء سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول


به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر به مشترکین، سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول ارتقاء می یابد. به همین دلیل در بازه زمانی ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت ماه97، اختلالاتی در برخی سرویس های مشترکین دائمی و اعتباری نظیر خرید شارژ یا تعویض بسته ها و طرح های تشویقی، همراه من، درگاه های مشترکین، سرویس های ussd و شارژ(Top Up) ایجاد می شود. توضیح این نکته ضروری است که در بازه زمانی مذکور سرویس های پایه شامل مکالمه، پیامک و دیتا کماکان دایر است.