عملیات نوسازی و ارتقاء شبکه در استان های تهران و البرز

با توجه به انجام عملیات نوسازی و ارتقاء شبکه در روزهای پنجشنبه و جمعه (10و11مردادماه)، احتمال بروز اختلال و قطع ارتباط در برخی مناطق استان های تهران و البرز وجود دارد.
در این عملیات فنی که از ظهر روز پنجشنبه تا ساعات پایانی روز جمعه ادامه دارد، ممکن است در ارتباط برخی مشترکین اپراتور اول مشکلاتی بروز کند.