بسته های مکالمه خانواده

معرفی بسته های مکالمه خانواده:

برای اولین بار، همراه اول امکان مکالمه رایگان به صورت نامحدود و همچنین دوطرفه را بین دو مشترک در قالب بسته‌های مکالمه خانواده فراهم کرده است.

اگر مشترک دائمی همراه اول هستید، یک بسته ماهانه 500 یا 1000 دقیقه درون شبکه بخرید، با تقسیم این دقایق بخشی از آن را به یک یا دو مشترک دائمی دیگر هدیه کنید، کلیه مکالمات شما با ایشان و بالعکس تا 30 روز رایگان خواهد شد. حجم بسته برای مکالمه شما و ایشان با سایر شماره های درون شبکه مصرف می‌شود.

 

معرفی بسته های مکالمه خانواده

   
ردیف

حجم بسته اصلی

اعتبار زمانی

تعداد مشترکین فرعی

قیمت(تومان)

1

500 دقیقه درون شبکه

30 روز

1 مشترک دائمی

28,500

2

1000 دقیقه درون شبکه

30 روز

2 مشترک دائمی

57,000

قوانین مربوط به خرید و تقسیم بسته‌های مکالمه خانواده :

بسته مکالمه خانواده 500 دقیقه

مشترک دائمی خریدار بسته (مشترک اصلی)، در هنگام خرید بسته ماهانه 500 دقیقه ای درون شبکه، با اعلام یک شماره دائمی همراه اول به عنوان مشترک فرعی، به صورت پیش فرض 100 دقیقه از حجم بسته را به وی هدیه می کند. به این ترتیب،  تا 30 روز کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک فرعی و بالعکس رایگان خواهد شد.

  • مشترک اصلی می تواند برای اختصاص دقایق بیشتر، در منوی *10*334# از طریق گزینه اشتراک‌گذاری اقدام نماید. اشتراک دقایق به صورت پیشفرض در بسته های 100 دقیقه ای امکان دارد.

  • حجم بسته برای مکالمه این دو نفر با سایرین استفاده می شود و مکالمات آنها به صورت نامحدود رایگان خواهد بود.

  • در صورتی که این دو مشترک، دقایق خریداری شده را قبل از 30 روز تمام کنند، همچنان تا پایان 30 روز می توانند از مکالمه رایگان نامحدود با یکدیگر لذت ببرند.

بسته مکالمه خانواده 1000 دقیقه

در بسته ماهانه 1000 دقیقه ای درون شبکه امکان اشتراک گذاری و مکالمه رایگان دوطرفه با دو مشترک دائمی فراهم است. به این شکل که مشترک دائمی خریدار بسته (مشترک اصلی)، در هنگام خرید این بسته، با اعلام یک شماره دائمی همراه اول به عنوان مشترک فرعی، به صورت پیش فرض 100 دقیقه از حجم بسته را به وی هدیه می ­کند. به این ترتیب، تا 30 روز کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک فرعی و بالعکس رایگان خواهد شد. حجم بسته برای مکالمه با سایرین استفاده می شود.

  • مشترک اصلی می تواند برای انتخاب نفر دوم برای اشتراک دقایق و مکالمه رایگان، و یا اختصاص دقایق بیشتر به نفر اول، در منوی *10*334# از طریق گزینه اشتراک‌گذاری اقدام نماید. اشتراک دقایق به صورت پیشفرض در بسته های 100 دقیقه ای امکان دارد.
  • حجم بسته برای مکالمه با سایرین استفاده می شود و کلیه مکالمات مشترک اصلی با هر یک از مشترکین فرعی و بالعکس رایگان خواهد بود. توجه شود که مکالمات بین دو مشترک فرعی نامحدود نیست و از حجم بسته اشتراکی آنها کسر خواهد گردید.
  • در صورتی که این مشترکین، دقایق خریداری شده را قبل از 30 روز تمام کنند، مکالمه رایگان نامحدود همچنان تا پایان 30 روز برقرار خواهد بود.

درگاه‌های ارتباطی:

 

درگاه های ارتباطی

   

نوع درخواست

پیامک به 9810+

کد دستوری *10#

استعلام وضعیت

3340

*10*3340#

خرید بسته 500 دقیقه

3341

*10*3341#

خرید بسته 1000 دقیقه

3342

*10*3342#

اشتراک‌گذاری

3343

*10*3343#

دریافت راهنما

3349

*10*3349#

راهبر