جمعه های رویایی ویژه سیم کارت دانشجو

جشنواره جمعه های رویایی مختص مشترکین سیم کارت دانشجو می باشد. مشترکین این سیم کارتها می توانند با فعال سازی رایگان در این جشنواره شرکت کنند.

شروع جشنواره از ۱۳۹۳.۰۶.۲۸ بوده و این طرح تا پایان اسفند 1398 ادامه می یابد. در طول این مدت مشترکینی که جشنواره جمعه های رویایی را فعال نموده اند می توانند از امکان مکالمه رایگان نامحدود داخل شبکه (شبکه همراه اول و تلفن ثابت) در روزهای جمعه بهره مند گردند.

شیوه فعال سازی:

مشترکین سیم کارت دانشجویی با شماره گیری کد دستوری *۱۰*۴۴# به صورت رایگان می توانند طرح جمعه های رویایی را روی سیم کارت خود فعال کنند.

هزینه فعال سازی: رایگان

تعداد تماسهای مجاز رایگان: در روزهای جمعه نامحدود

مدت زمان مکالمه رایگان: در روزهای جمعه نامحدود

راهبر