چهارمین رویداد هم آفرینی همراه اول

هم آفرینی

رویداد هم آفرینی همراه اول

رویدادهای کار آفرینی همراه اول با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و کسب و کارهای نوپا برگزار می شود. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های لازم صورت پذیرفته است.

این رویداد با نگاه حمایت همراه اول از کسب و کارهای نوپا و نوآور و همچنین ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای "هم آفرینی" نامگذاری شده است.

هر یک از رویدادهای هم آفرینی با مشارکت یکی از دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر برگزار می شود. در نظر است از ظرفیت های این مراکز جهت حمایت از طرح ها و کسب و کارهای نوآورانه برتر هر رویداد استفاده شود.

ثبت نام و شرکت برای صاحبان طرح از سراسر کشور آزاد است.

رویداد هم آفرینی همراه اول

چهارمین رویداد هم آفرینی

پژوهشکده ثامن

با مشارکت پردیس اول

چهارمین رویداد از مجموعه رویدادهای هم آفرینی با مشارکت پردیس اول، بهمن ماه سال جاری در تهران، با موضوع گیم (بازیهای آنلاین موبایلی) برگزار خواهد شد.

چهارمین رویداد هم آفرین همراه اول

موضوع طرح های نوآورانه رویداد :

چهارمین رویداد هم آفرین همراه اول

شرایط لازم برای شرکت کنندگان در رویداد :

این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور در حوزه بازیهای آنلاین موبایلی برگزار خواهد شد .

چهارمین رویداد هم آفرین همراه اول

جوایز 3 تیم برتر

  • 1 15 میلیون تومان
  • 2 10 میلیون تومان
  • 3 5 میلیون تومان

همچنین علاوه بر حمایت از 3 تیم برتر، فرصت حمایت سایر تیمها توسط شرکتهای اقماری همراه اول وجود خواهد داشت.

چهارمین رویداد هم آفرین همراه اول

نحوه اجرای رویداد:

مرحله اول: تیم ها/شرکت ها از طریق این سایت جهت شرکت در رویداد، ثبت نام میکنند.

مرحله دوم: ارزیابی اولیه طرح ها توسط کمیته تخصصی انجام شده و تیم ها جهت شرکت در رویداد انتخاب می شوند.

مرحله سوم: از تیم های انتخاب شده جهت شرکت در کارگاه آموزشی و رویداد اصلی دعوت می شود.

مرحله چهارم: قبل از برگزاری رویداد اصلی، یک روز با عنوان کارگاه آموزشی و با محوریت آشنایی با انتظارات همراه اول، نحوه تدوین Canvas Business Model ، نحوه ارائه در مقابل داوران و تعامل شرکت کنندگان با یکدیگر برگزار خواهد شد.

مرحله پنجم: شرکت کنندگان، در زمان تعیین شده، طرح خود را در مقابل کمیته داوری ارائه می دهند.

مرحله ششم: در روز اختتامیه، 3 طرح برتر اعلام و جوایز اهدا می شود.

جدول زمانبندی چهارمین رویداد هم آفرینی

ردیف عنوان زمان برگزاری
1 ثبت نام طرحها 15 آبان تا 15 دی 96
2 پیش رویداد (کارگاه آموزشی) چهارشنبه 27 دی 96
3 داوری و اختتامیه چهارشنبه 25 بهمن 96

سخنرانان

کمیته داوران

رویدادهای آتی