طرح جشنواره قرآنی ایمان


ضمن عرض تبریک خدمت برندگان محترم جشنواره قرآنی ایمان و آرزوی توفیق روز افزون، اسامی برندگان جشنواره به شرح ذیل اعلام می گردد.

 
فرآیند دریافت جوایز بدین شرح می باشد :
 
1.        تماس روابط عمومی شرکت با برندگان جوایز نقدی، نفرات اول تا سوم
2.        ارسال سایر جوایز از طریق پست به آدرس پستی
 
توجه جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.

 

 

 

 
اسامی برندگان جشنواره قرآنـی ایمان
   
ردیف تلفن نام نام خانوادگی نام پدر جایزه
1 913 *** 4656 صادق یوسفی مهدی 100 میلیون ریال
2 910 *** 7110 محمد جواد نصیری ارانی سعید 80 میلیون ریال
3 913 *** 1775 مجید محمد شفیعی مهدی 50 میلیون ریال
4 912 *** 6476 شایسته السادات بهزادی سید کمال الدین لپ تاپ 10 اینچی هایر
5 910 *** 7609 عسگر عیسی پور کلخوران رضا لپ تاپ 10 اینچی هایر
6 913 *** 1021 سعید نصیری ارانی رضا لپ تاپ 10 اینچی هایر
7 913 *** 6328 بهزاد تاجداری یداله لپ تاپ 10 اینچی هایر
8 912 *** 6094 ولی محمدی مختار لپ تاپ 10 اینچی هایر
9 912 *** 9088 رضا کاظمی محمد حسن لپ تاپ 10 اینچی هایر
10 915 *** 5468 محمد امیر آبادی محمد علی لپ تاپ 10 اینچی هایر
11 919 *** 8003 داریوش عزیز محمدی محمد رضا لپ تاپ 10 اینچی هایر
12 910 *** 8615 محمد زارع پور هنجنی ابوالفضل لپ تاپ 10 اینچی هایر
13 915 *** 8433 علی عرفانیان حافظ نیا جواد لپ تاپ 10 اینچی هایر
14 910 *** 1502 پروين  جندقي  غلامرضا  گوشی سامسونگ
15 912 *** 6873 منير  انصاري  حسين  گوشی سامسونگ
16 913 *** 4418 تيمور  وزيري   اقاخان   گوشی سامسونگ
17 916 *** 0492 الهام  سعيدي  عبدربا  گوشی سامسونگ
18 916 *** 4152 فرنگيس  برون  محمود  گوشی سامسونگ
19 913 *** 4735 مليحه نجابتي علي اکبر گوشی سامسونگ
20 914 *** 2017 علي شكل ابادي حبيب ابادي صادق گوشی سامسونگ
21 917 *** 7661 عبدالله کشتکار حسين گوشی سامسونگ
22 919 *** 6753 احمد ملکي قزويني قاسم گوشی سامسونگ
23 919 *** 9903 مهدي فضلعلي نجاتعلي گوشی سامسونگ
24 910 *** 1121 انسيه  صادقي گهر  محمود  قلم هوشمند قرآنی
25 910 *** 7570 سيدمهدي   مشهدي حسيني   سيداحمد  قلم هوشمند قرآنی
26 910 *** 1720 رحيم   شهبازي  غلامرضا  قلم هوشمند قرآنی
27 911 *** 4408 ام البني   ميرزائي چلكي   رجب   قلم هوشمند قرآنی
28 911 *** 2638 محمد  قلبي اهنگري  رضا  قلم هوشمند قرآنی
29 911 *** 5709 عبدالرزاق  نظري  قره  قلم هوشمند قرآنی
30 911 *** 5934 زهرا  طاهري ازبرمي  محمد حسن  قلم هوشمند قرآنی
31 911 *** 2279 هادي  غلامين  علي  قلم هوشمند قرآنی
32 912 *** 1076 فرمانعلي  قاسمي بيجقيني  هاشم علي  قلم هوشمند قرآنی
33 912 *** 0822 حانيه  تاري  فتح اله  قلم هوشمند قرآنی
34 912 *** 3587 آرش  علوي فر  ولي اله  قلم هوشمند قرآنی
35 912 *** 0181 مريم  سلطاني  علي اصغر  قلم هوشمند قرآنی
36 912 *** 5765 صديقه  كشفي آشتياني  علي  قلم هوشمند قرآنی
37 912 *** 7296 کاظم  مرنگي  شريف  قلم هوشمند قرآنی
38 912 *** 0694 فاطمه  اسلامي  علي اصغر  قلم هوشمند قرآنی
39 912 *** 5580 ليلا  گائيني  ولي اله  قلم هوشمند قرآنی
40 912 *** 6454 اميد  پزشکي مهر  علي  قلم هوشمند قرآنی
41 912 *** 5409 صفر  طاهري  وسارا  قلم هوشمند قرآنی
42 912 *** 8975 سيدمصطفي  سيدرضاي تهراني  سيدحسين  قلم هوشمند قرآنی
43 912 *** 1034 نرجس   برادران   محمد صادق   قلم هوشمند قرآنی
44 913 *** 1795 مجيد  محمد شفيعي  مهدي  قلم هوشمند قرآنی
45 913 *** 4705 محمدمهدي  انواري  حسنعلي  قلم هوشمند قرآنی
46 913 *** 0195 ميثم   خبازيان بيده   احمد  قلم هوشمند قرآنی
47 914 *** 7538 عيسي  شاه محمدي  موسي  قلم هوشمند قرآنی
48 914 *** 2919 اصغر  اسمعيل پور ثمرين  شکراله  قلم هوشمند قرآنی
49 914 *** 1136 کبري  رسولي دولت آباد  ابوالفضل  قلم هوشمند قرآنی
50 915 *** 2948 سمن  افراشته  ذبيح اله  قلم هوشمند قرآنی
51 915 *** 1276 اله بخش  کرد  دين محمد  قلم هوشمند قرآنی
52 917 *** 8680 سيد امين اله  يحيي زاده  سيد نوراله  قلم هوشمند قرآنی
53 917 *** 3043 روح اله  انصاري نژاد  محمدجواد  قلم هوشمند قرآنی
54 917 *** 2731 عبداله  يحيي زاده  نورالله  قلم هوشمند قرآنی
55 917 *** 2541 جميله  حسيني مطلق  سيد قربان  قلم هوشمند قرآنی
56 910 *** 3432 مرضيه عزيز محمدي داريوش قلم هوشمند قرآنی
57 910 *** 4196 امير حسين صولتي حميدرضا قلم هوشمند قرآنی
58 910 *** 4715 محمد مولوي وردنجاني سيف اله قلم هوشمند قرآنی
59 910 *** 7845 زهرا دامن باغ ناصر قلم هوشمند قرآنی
60 910 *** 7458 عسگر عيسي پور کلخوران رضا قلم هوشمند قرآنی
61 910 *** 7706 حسين حاجي ميرزا حسن مستوفي امير قلم هوشمند قرآنی
62 910 *** 7708 اميد آستينه عليرضا قلم هوشمند قرآنی
63 910 *** 1181 علي اصغر جوادي عبادالله قلم هوشمند قرآنی
64 910 *** 8325 محمدمهدي محمدي لويه سجاد قلم هوشمند قرآنی
65 910 *** 9623 محمدجواد قورچياني مجيد قلم هوشمند قرآنی
66 910 *** 3159 مصطفي کاهه علي قلم هوشمند قرآنی
67 910 *** 4467 ياسين عارفبور محمدرضا قلم هوشمند قرآنی
68 910 *** 9859 حسين فعلي محمد صفر قلم هوشمند قرآنی
69 910 *** 9971 حسن افشار اصغر قلم هوشمند قرآنی
70 910 *** 7786 مهدي اقامحمدي غياثعلي قلم هوشمند قرآنی
71 910 *** 1692 رقيه رستم محمدباقر قلم هوشمند قرآنی
72 910 *** 9726 داود براتي ايرج قلم هوشمند قرآنی
73 910 *** 7565 محمد امين شهرکي غلامحسن قلم هوشمند قرآنی
74 910 *** 9315 عليرضا افچنگي محمدرضا قلم هوشمند قرآنی
75 911 *** 6014 عرشيا محبعلي زاده عليرضا قلم هوشمند قرآنی
76 911 *** 7354 سيد عليرضا حسيني قصاب محله ميرمنصور قلم هوشمند قرآنی
77 911 *** 0677 غلامرضا رضايي اکبر قلم هوشمند قرآنی
78 911 *** 8400 محمد حبيبي سليمان قلم هوشمند قرآنی
79 911 *** 0913 محمودرضا رنجبر محمدحسين قلم هوشمند قرآنی
80 911 *** 6552 کوثر فرقاني اوزرودي علي اصغر قلم هوشمند قرآنی
81 911 *** 5064 اميد سليماني نژاد علي قلم هوشمند قرآنی
82 911 *** 1437 محمد حسين لو فرهاد قلم هوشمند قرآنی
83 911 *** 7923 مزيم نوري رودسري فريدون قلم هوشمند قرآنی
84 913 *** 1569 علي حسني پور جعفر اباد اصغر قلم هوشمند قرآنی
85 913 *** 9552 کلثوم رضائيان هفتادر نوزر قلم هوشمند قرآنی
86 913 *** 8026 منور بي غم اصغر قلم هوشمند قرآنی
87 913 *** 2033 محمد سجاد جوادي سيداني عليرضا قلم هوشمند قرآنی
88 913 *** 1098 مجيد نيک پور رايني محمود قلم هوشمند قرآنی
89 914 *** 5196 پيام خوش نظر رحيم قلم هوشمند قرآنی
90 914 *** 0594 حسن ابوالقاسمي حسين قلم هوشمند قرآنی
91 914 *** 7338 مسعود اهنگري ملکي ناصر قلم هوشمند قرآنی
92 914 *** 4937 مرتضي فاضليان نبي اله قلم هوشمند قرآنی
93 914 *** 1401 حسين زارعي اکبر قلم هوشمند قرآنی
94 915 *** 3710 سيده سبا ملک جعفريان سيد محمد تقي قلم هوشمند قرآنی
95 915 *** 8302 حسين شرقي محمدآباد علي قلم هوشمند قرآنی
96 915 *** 9344 محمدکاظم يمني محمدرضا قلم هوشمند قرآنی
97 915 *** 7245 اكرم محمودي شمس اباد عباس قلم هوشمند قرآنی
98 915 *** 5707 امير صارمي علي اکبر قلم هوشمند قرآنی
99 915 *** 5889 يونس نياي عباسي محمد قلم هوشمند قرآنی
100 915 *** 6951 مريم سادات رضايي محبتي سيد محمد قلم هوشمند قرآنی
101 916 *** 1181 صفيه فاطمي زاده باقر قلم هوشمند قرآنی
102 916 *** 6986 فريده مدرسي محمد علي قلم هوشمند قرآنی
103 916 *** 8715 عباس فوادي جعفر قلم هوشمند قرآنی
104 917 *** 6601 منصور غرقي يداله قلم هوشمند قرآنی
105 917 *** 6041 سيده هاشميه فاطمي نژاد سيدمحمد قلم هوشمند قرآنی
106 917 *** 2917 مرضيه رضائي خئارحم قلم هوشمند قرآنی
107 917 *** 9775 احمد اسدي فرهاد قلم هوشمند قرآنی
108 919 *** 2407 داود اميري نظام قلم هوشمند قرآنی
109 919 *** 8044 زهرا رحماني زيداله قلم هوشمند قرآنی
110 919 *** 6421 فاطمه تاجيک عزت اله قلم هوشمند قرآنی
111 919 *** 4350 نسرين کيهاني پور عربعلي قلم هوشمند قرآنی
112 919 *** 2623 مهديه خطيب شهيدي کامبيز قلم هوشمند قرآنی
113 919 *** 5410 محمد مهدي عربلو احمد قلم هوشمند قرآنی
114 919 *** 6193 علي زارعي اسنجان عزيز قلم هوشمند قرآنی
115 919 *** 0261 فاطمه چهره گشا محمد قلم هوشمند قرآنی
116 919 *** 1497 محمد مطهري علي اصغر قلم هوشمند قرآنی
117 919 *** 6004 سيداميد مظلومي سيدصفر قلم هوشمند قرآنی
118 919 *** 7870 معصومه پيله وري جمال قلم هوشمند قرآنی
119 919 *** 3719 ليلا محمدي عليحسين قلم هوشمند قرآنی
120 919 *** 8445 مسعود اخباري ناصر قلم هوشمند قرآنی
121 919 *** 9180 حبيبه عربلو احمد قلم هوشمند قرآنی
122 919 *** 6009 درسا محمدي حسين قلم هوشمند قرآنی
123 919 *** 6099 محمد اکرادي اميد علي قلم هوشمند قرآنی

 

راهبر