اطلاعیه مهم قبوض دائمی

نظر به اینکه در اوایل آبانماه سالجاری سیستم خدمات مشتریان و صورتحسابگیری همراه اول در حال ارتقاء بود، ممکن است درخواست تمدید و یا فعالسازی بسته های هوشمند اینترنت تعدادی از مشترکین دائمی، پذیرفته نشده و این دسته از مشترکین در صورتحساب خود هزینه استفاده از اینترنت با نرخ آزاد را متحمل شده باشند.

مشترکینی که معتقدند جزو این دسته هستند، جهت بررسی مشکل خود می توانند با مرکز تماس همراه اول (۹۹۹۰) تماس بگیرند و خواهان بررسی مجدد صورتحساب خود شوند.