فایل کیهان (ویژه دفاتر)

فایل‌های نصب کیهان کلاینت و مدیریت

کیهان نسخه ۳
نسخه کاربر تاریخ انتشار دوشنبه ۶ اردیبهشت ۹۵
نام فایل Keyhan-Client-Setup-ver-۳.۹.۲.۹۰۰.rar
حجم ۱.۶۴ مگابایت
نسخه مدیریت تاریخ انتشار دوشنبه ۶ اردیبهشت ۹۵
نام فایل Keyhan-Manager-Setup-ver-۳.۹.۲.۹۰۰.rar
حجم ۲.۱۶ مگابایت
کیهان نسخه 4
نسخه کاربر تاریخ انتشار چهارشنبه 9 تیر 95
نام فایل Keyhan-Client-Setup-ver-4.7.2.3473.rar
حجم 10.6 مگابایت
تاریخ انتشار سه شنبه 9 شهریور 95
نام فایل Keyhan-Client-Setup-ver-4.8.2.3790.rar
حجم 10.6 مگابایت
نسخه مدیریت تاریخ انتشار چهارشنبه 9 تیر 95
نام فایل Keyhan-Manager-Setup-ver-4.7.2.3473.rar
حجم 24.3 مگابایت
تاریخ انتشار سه شنبه 9 شهریور 95
نام فایل Keyhan-Manager-Setup-ver-4.8.2.3790.rar
حجم 24.3 مگابایت
تاریخ انتشار حجم نام فایل نسخه
دوشنبه 6 اردیبهشت 95 1.64 مگابایت Keyhan-Client-Setup-ver-3.9.2.900.rar نسخه کاربر کیهان نسخه 3
دوشنبه 6 اردیبهشت 95 2.16 مگابایت Keyhan-Manager-Setup-ver-3.9.2.900.rar نسخه مدیریت
چهارشنبه 9 تیر 95 10.6 مگابایت Keyhan-Client-Setup-ver-4.7.2.3473.rar نسخه کاربر کیهان نسخه 4
سه شنبه 9 شهریور 95 10.6 مگابایت Keyhan-Client-Setup-ver-4.8.2.3790.rar
چهارشنبه 9 تیر 95 24.3 مگابایت Keyhan-Manager-Setup-ver-4.7.2.3473.rar نسخه مدیریت
سه شنبه 9 شهریور 95 24.3 مگابایت Keyhan-Manager-Setup-ver-4.8.2.3790.rar