لوگوهای همراه اول

اگر می خواهید از لوگوی همراه اول استفاده نمایید، می توانید فایل لوگو را در اندازه های مختلف از اینجا دانلود کنید.