استان مرکزی

استان مرکزی
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72361003 8101402000 احمد آقا باقری اراک 33247403 086 اراک - خيابان قائم مقام -ميدان ساعت
2 72361019 8101401000 ابوالفضل سلیمانی یزدی اراک 32225252 086 خيابان شهيد رجايي (ملك) روبه روي بانك سامان مجتمع سیمرغ
3 72361125 8105401000 محمدرضا محمدزاده ساوه 42222540 086 ساوه خيابان طالقاني سه راهي سيد علي اصغر  جنب فسفود هفت كهكشان
4 72361020 8103401000 شهریار خسروی خمین 46222929 086 خ ساحلی روبروی بیت امام
5 72361124 8105402000 محسن غلامی ساوه 42482943 086 شهرك علوي بلوار امام حسين ع مجتمع مهندسي جهاد
6 72361088 8106401000 حمید صادقی شازند 38225600 086 شازند خ انقلاب دور میدان امام حسین

راهبر