دریافت اطلاعات تامین کنندگان آموزش

  این فرم بمنظور تکمیل بانک اطلاعاتی اداره کل توسعه دانش و آموزش شرکت ارتباطات سیار ایران در مورد موسسات و تامین کنندگان آموزشی فعال در حوزه های مورد نیازمی باشد . خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری ، نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام فرمائید .

  آیا اولین بار است که این فرم را تکمیل می نمایید؟

  ضمن تشکر از اهتمام شما، خواهشمند است موارد خواسته شده را به دقت تکمیل نمایید.

  حوزه فعالیت آموزشی

  الف) مدیریتی و کسب و کار

  ب) فناوری

  ج) سایر

  انتخاب فایل تغییر ×