برندگان قرعه کشی بسته های میلیونی

لیست برندگان آذر ماه قرعه کشی بسته های میلیونی
ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن نام پدر شماره شناسنامه استان
1 مریم فیاض زاده 91245***64 محمود 17786 تهران
2 فرناز حیدری 91233***29 علي اصغر 13222 تهران
3 مهدی کهساری 99064***91 یوسف 182 گلستان
4 بهروز خدایی ترانچه 91412***69 شکر 1490442405 آذربایجان شرقی
5 جواد رستمی 91883***76 علی 1228 کرمانشاه
6 عابدین ابراهیم زاده بورا 91111***49 علی اوسط 109 مازندران
7 محسن جوادی مهمانلو 91241***14 حسن 0370069234 تهران
8 عزت کلانتری محمود آبادی 99002***06 هادی 16 یزد
9 مژگان مقصودی نژاد 91243***72 علیرضا 5583 تهران
10 مریم ایوبی فر 99159***22 حسین 0921424906 خراسان رضوی
11 مجتبی نادی شورابی 91283***64 هاشم 32805 تهران
12 محمد رضایی حیدری 91346***47 علی اکبر 1150007680 اصفهان
13 صالح خواجه پور 91719***39 عباسعلی 426 فارس
14 امامعلی ابراهیم نژاد 91461***19 نصرت 779 آذربایجان شرقی
15 فاطمه بخت پور 99148***52 محمد 1230051236 اصفهان
16 میثم مرادی 91893***26 بهرام 124 کرمانشاه
17 مریم بقائی بهمبری 91230***55 روشن 40667 تهران
18 عاطفه مودتی مقدم 91858***26 محمد 3918 همدان
19 یوسف صفرخانلو 91240***70 ابوالقاسم 63122 تهران
20 رضا تیزهوش 91154***66 حشمت 39 گیلان