برندگان نظرسنجی همراه من

برندگان نظرسنجی سامانه خدمات الکترونیکی همراه من

اسامی برندگان نظرسنجی سامانه خدمات الکترونیکی همراه من
ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
1 سید رسول کاظمی فیضی 091249***75 تهران سید علی 5262
2 بهنوش رضا زاده 091124***38 گیلان محسن 4292
3 امیدرضا پژند 091187***68 گلستان عبداله 1087
4 محمد ولی نتاج بهمن میری 091189***19 مازندران عبدالرضا 4980118232
5 شیرین آملی 091214***44 تهران کاظم 2619
6 علی شیخ الاسلامی 091237***22 تهران علی محمد 1180
7 مهدی پور شمس 091243***19 تهران محمد 69
8 حمیدرضا احمدی 091253***47 تهران رضا 33369
9 مهربخش قابچلو 091262***50 تهران یداله 253
10 ملیکا بینا 091293***44 تهران محمدعلی 1270336878
11 معصومه سادات فینی 091383***48 تهران سیدرضا 85
12 مرتضی جبار پور اقدم 091423***23 آذربایجان شرقی علی اصغر 1361585994
13 ناهید نصیبی 091663***14 خوزستان منوچهر 852
14 مصطفی بایگان 091715***63 هرمزگان مرتضی 2500095932
15 الهه حسیت زاده 091770***32 فارس نظر 1190
16 امید میرزائی 091831***10 همدان محمد 3860599518
17 احمد حمیدی 091934***41 زنجان علی اشرف 94
18 محمدحسن کشاورز 091510***15 خراسان رضوی حیدر 24894
19 شیرین شریفی 091881***94 همدان فتح اله 10459
20 محمد رضا دانش 099061***82 فارس علیرضا 236033565
21 محمد مرادی 091210***24 تهران نبی اله 492
22 عباس فیروزی 091229***65 تهران علی 122

توجه: جهت هماهنگی ارسال هدایا قبلاً با برندگان تماس حاصل شده است .

راهبر